Viktigste verktøyet i verktøykassa

20.09.2017 | Tekst: Haakon Bruusgaard | Foto: Mikkel Moe

Hvert år gjennomfører Tekna lønnsundersøkelse blant medlemmene. – Lønnsstatistikken som Tekna produserer er det viktigste verktøyet vi tillitsvalgte har når vi forhandler lønn for medlemmene, sier tillitsvalgt i TechnipFMC Simen Landa.

Forhandler: Som tillitsvalgt i TechnipFMC, forhandler Simen Landa lønn for om lag 400 Tekna-medlemmer.

Hva bør jeg egentlig ha i lønn? Ligger jeg over eller under snittet sammenlignet med andre? Blir jeg hengende etter? Hvordan har lønnsutviklingen vært det siste året? Spørsmål knyttet til lønn er mange, og interessen blant Tekna-medlemmene for lønnsstatistikken er meget stor. Når statistikken legges frem, stormer medlemmene til tekna.no, sjekker egen utvikling i forhold til eksamensår, ser på forskjellen mellom sektorene og vurderer begynnerlønnstallene.

– Statistikken er enormt populær. Trafikken på nettsidene mangedobles den dagen i året statistikken presenteres, og mediene lager alltid store oppslag om lønnsutviklingen til medlemmene. Det mest vanlige søkeordet fra google og inn til Tekna.no er nettopp «lønnsstatistikk», sier generalsekretær i Tekna Ivar Horneland Kristensen.

Kristensen understreker viktigheten av å ha en god lønnsstatistikk, både for tillitsvalgte og for enkeltmedlemmer.
– Lønnsstatistikken er helt avgjørende for at de tillitsvalgte i bedriftsgruppene kan gjøre en tilfredsstillende jobb i lønnsforhandlingene. Vi ser også at en rekke bedriftsledere etterspør statistikken når de skal forhandle lønn med de ansatte, noe som vi ser på som en anerkjennelse til kvaliteten. Statistikken er ingen tariff, men det beste grunnlaget for å vurdere egen lønn, og det viktigste hjelpemiddelet for å oppnå en rimelig lønnsutvikling, sier han.

43 prosent av medlemmene oppgir lønn og arbeidsvilkår som viktigste årsak til at de melder seg inn i Tekna. – Det viser hvor viktig lønnsarbeidet er for medlemmene, og det er derfor vår jobb å sikre at medlemmene har de beste hjelpemidlene tilgjengelig, påpeker han.

Statistikken er ingen tariff, men det beste grunnlaget for å vurdere egen lønn, og det viktigste hjelpemiddelet for å oppnå en rimelig lønnsutvikling.

Viktig statistikk: – Teknas lønnsstatistikk er en god indikator på Tekna-medlemmers markedspris, sier tillitsvalgt Simen Landa (t.v.), mens HR-manager Arne Henning Rasmussen mener statistikken har flere svakheter.

Indikasjon på din verdi

– For oss tillitsvalgte er lønnsstatistikken et viktig verktøy når vi skal forhandle lønn med ledelsen. Den er lett å forstå, og den inneholder mye data. Statistikken gir en god indikator på hva markedsprisen på Teknas medlemmer er, sier Simen Landa.

Han forhandler årlig lønn for om lag 400 Tekna-medlemmer i oljeservicekjempen TechnipFMC, som har over 3000 ansatte i Norge og 40 000 globalt.
– Vi har en god kjemi med bedriften, selv om vi ikke alltid blir enige. Vi pleier å dele statistikken med ledelsen i forkant av forhandlingene, sier Landa.

HR-manager i Technip Arne Henning Rasmussen forteller at ledelsen i TechnipFMC er godt kjent med statistikken, men at dette bare er et av flere verktøy i forhandlingene med de tillitsvalgte.

– Vi ser på statistikken, men vi henter også inn andre tall som vi kan sammenligne Tekna-statistikken med. Det er viktig, siden vi mener statistikken har enkelte svakheter, blant annet den noe lave svarprosenten i undersøkelsen, sier han.

Simen Landa bruker også statistikken i dialogen med enkeltmedlemmer i Tekna-gruppa. – Vi lager også vår egen interne statistikk, og får flere henvendelser fra medlemmer som lurer på hvordan de ligger an. Jeg opplever at medlemmene er godt kjent med lønnsstatistikken, og ser på den som et viktig medlemsgode. For nyutdannete er det verdifullt å se på begynnerlønnsstatistikken, slik at de har en idé om hvilket lønnsnivå kompetansen er priset til, sier han.

– Husk å svare på lønnsstatistikken!

Teknas lønnsundersøkelse sendes ut på mail til de yrkesaktive medlemmene i begynnelsen av oktober. Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen understreker viktigheten av at medlemmene svarer på undersøkelsen.

– Vi håper alle svarer på lønnsundersøkelsen når den kommer i e-posten. Det er også mulig å svare på tekna.no etter 10.oktober. Det er viktig med høy svarprosent på undersøkelsen. Det gir lønnsstatistikken en tilfredsstillende kvalitet og legitimitet når våre tillitsvalgte skal forhandle lønn med bedriftsledelsen, sier han.

De siste årene har svarprosenten ligget mellom 60 og 70 prosent. I fjor presenterte Tekna Magasinet for første gang en lønnskalkulator, basert på gjennomsnittstallene for de ulike sektorene. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig for medlemmer bak innloggede sider.

Lønnsstatistikken

Lønnsstatistikken måler avtalt årslønn (månedslønn x 12) per 1. oktober, medregnet verdien av bonus, resultatlønn og provisjon etc. utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle kronetillegg (tidligere B-trinn) tatt med. Statistikken blir presentert sektorvis: privat, kommunal og statlig sektor. Statistikken er som regel ferdigstilt i måneskiftet november-desember.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet