Studentrangering av
masterprogram med karakterfordeling

SJEKK DIN FAGGRUPPE:

Her er Norges beste masterprogram

Publisert: 30.03.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal |  Grafikk: ClayLab

Petroleum Engineering – NTNU (2-årig) er av studentene kåret til Norges beste masterprogram innen naturvitenskapelige og tekniske fag. I Studiebarometeret har studentene gitt masterprogrammet en gjennomsnittskarakter på 4,4 av 5, som er et gjennomsnitt av åtte hovedindikatorer. Innenfor egen faggruppe, Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, er Petroleum Engineering med 4,4 langt foran andreplassen som er tre masterprogram på 4,0. Sjekk din egen faggruppe i menyen ovenfor.

Fra venstre: Studiekoordinator Lisbeth Hultmann, Fulmence Kaborogo Stanslaus, Salem Akarri (bak), Erca Wilfred Mmari, Melckzedeck Mgimba, Masolwa Enos (bak), Hussain AlSadah.

Studiekoordinator Lisbeth Hultmann. Derfor er vi best:

1. Hva tror dere har bidratt mest til studentenes positive rangering?
– Positive bidrag: topp moderne laboratorier, flinke undervisere/fagfolk, gode undervisningsfasiliteter. Godt motiverte søkere, stor konkurranse om plassene. Det er 30 søkere per plass eller der omkring. Studentene opplever en positiv åpenhetskultur med åpne dører, lite hierarki, og vennlig atmosfære.

2. Har dere opplevd at studentenes tidligere rangering og tilfredshet har påvirket søkertallene, eller er det andre trender i samfunnet som betyr mer for søkertallene?
– Dette er i hovedsak internasjonale studenter, de leser neppe studiebarometeret men ryktene om studieprogrammet sprer seg. NTNU er verdenskjent på området. Det har generelt vært høy tilfredshet blant studentene gjennom flere år, og svært god søkning. Når vi i disse dager har konjunkturnedgang i petroleumsbransjen ser vi at vi uansett får svært mange godt kvalifiserte søkere til studieprogrammet (utenfor EU har vi ca 15 søkere pr. plass).

– Ryktene om studieprogrammet sprer seg.

3. Hvilke tiltak planlegger dere for å opprettholde den positive rangeringen?
– De gode resultatene vil bli tatt med i informasjonen om programmet til nye søkere.

4. Kan dere kort kommentere karakterfordelingen, og strykprosent i deres masterprogram sett i forhold til andre masterprogram i samme faggruppe?
– Det korte svaret er at vi har høy konkurranse om studieplassene, og derfor dyktige og godt motiverte studenter som gjør det bra på eksamen.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av Studiebarometerets åtte hovedindikatorer. Disse hovedindikatorene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, yrkesrelevans, undervisning, eksamen, læringsutbytte og helhetsvurdering. Alle unntatt helhetsvurdering er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med mindre enn ti respondenter i undersøkelsen er ikke inkludert i rangeringen.
Dette er undersøkelsen fra DBH
NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om utdanningen i Norge. Tekna Magasinet gjengir tall fra databasen for karakterfordeling for de samme masterprogrammene som omfattes av rangeringen fra Studiebarometeret. Karakterfordelingen viser et gjennomsnitt av alle eksamener ved de aktuelle masterprogrammene i 2016.

Tre masterprogrammer har ikke karakterfordeling fordi de bruker godkjent og ikke godkjent. Det gjelder: Master i landskapsarkitektur, AHO, Master i Arkitektur, BAS og Anvendt fysikk og matematikk - sivilingeniør, UiT.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.