Tema: Norge anno 2030 – Tekna Magasinet forbereder Arendalsuka

Triatlon til
klimamålet

10.08.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud

Pernille Dørstad er sivilingeniør, triatlet og styremedlem i Tekna Klima. I denne artikkelen står Dørstad i 2030 og forklarer hvordan et dekarbonisert Norge har gjort norske politikere til forbilder for en hel verden.

Triatlon: Her har Pernille Dørstad akkurat passert målgang i Norseman Extreme Triatlon tidligere i august. Hun sammenligner klimakampen med triatlon; det er langt igjen, og bratt, men det blir herlig å nå målet.

Les om Teknas paneldebatt under Arendalsuka:  Norge Anno 2030 – hvordan ble vi et grønt, digitalt og smart samfunn

Navn: Pernille Dørstad
Arbeidssted: Statnett SF
Stilling: Senioringeniør
Utdanning: Sivilingeniør, Marin Teknikk og Industriell Økonomi, NTNU

Faggruppe: Tekna Klima

Hvilke politiske grep bidro til suksessen?

– En Norstat-undersøkelse i forbindelse med stortingsvalget i 2017 viste at folk flest (69 %) var lei av politikernes fomling og manglende evne til å innføre effektive klimatiltak. I 2020 kom rapporten om risiko og kostnader ved ekstremvær og konsekvenser av klimaendringer, som bidro til retningslinjer for hvem som må bære kostnadene. Ansvarlige ble utpekt til å innføre sikringstiltak og tilpasninger mot flom, tørke og økt vannstand innen blant annet veibygging, bygg og kraftforsyning. Systematisk og pålagt bruk av eksisterende teknologi i byggenæringen har bidratt mye.
Det er særlig gledelig hvor raskt det gikk å innføre grønn energi innen transport. Nå må en nesten ha resept for å få diesel på tanken.

Hvilke teknologiske fremskritt var avgjørende?

– Havvind, sol, hydrogen og bølger har overtatt mye av energiforsyningen fremfor olja. En stund så det krevende ut å få til dette, fordi vi ikke hadde teknologi og infrastruktur for å benytte denne grønne energien. Olje og gass ble stadig dyrere å utvinne, siden vi fant mest små og utilgjengelige felt. Dette bidro til at vi vendte blikket mot andre energikilder. Politikerne bevilget ressurser til utviklingen i en sårbar startfase. Heldigvis; for nå i 2030 går det så det griner innen norsk grønn kraftproduksjon.

– Transport av varer, tjenester og mennesker er mye mindre enn for 20 år siden, takket være effektive digitale løsninger. Klimautslippene fra transport er nesten ingenting nå i 2030 i forhold til hva det var for 20 år siden. Behovet for transport har blitt annerledes med innføring av smartsystemer.

Hvordan har Tekna Klima bidratt til at Norge ble grønt og heldigitalisert i 2030?

– Etter Norstat-undersøkelsen fra 2017 satte Tekna Klima inn alle kluter på å vise politikerne hvilke kollektive klimatiltak som ville være effektive. Medlemmene og administrasjonen i Tekna Klima har stadig oppsøkt politikere for dialog om klimatiltak. Gjennom dialog, seminarer og appeller har vi spredd kunnskap. Vi har bygget nettverk mellom politikere, forskning og næringsliv, for at de sammen kan lage gode klimaløsninger. Tekna Klima har vært katalysator for bedrifter, politikere og enkeltpersoner til å lage bedre klima.

– Det har vært en lang og krevende vei å få en kritisk masse av politikere og folk flest til å endre system og vaner. Litt som en lang triatlon over Hardangervidda, der det er langt igjen, bratt, alltid skjer noe uforutsett, men herlig å nå målet.

Les også