Teknologenes comeback – topplederne svarer

05.10.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal

Tekna Magasinet har spurt norske toppledere med sivilingeniør- eller annen teknologibakgrunn om hva de tror er årsaken til sivilingeniørenes comeback i toppledelsen av store norske bedrifter, og bedt dem utfordre andre toppledere med tilsvarende utdanning om å gjøre det samme. Først ute er administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen som er utdannet sivilingeniør innen metallurgi.

Administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen

1. Hvorfor tror du det blir flere ingeniører/sivilingeniører som toppledere i de største norske bedriftene?

– Det er vel ingen enkel forklaring på det og sikkert tilfeldigheter ute og går, men jeg tror teknologiendringer i større grad er på agendaen på grunn av klimautfordringene og digitalisering og at dette kan være et element når eiere og styrer skal ta sine valg.

2. Hvilken utdanning anbefaler du studenter som vil bli toppledere?

– Jeg tror det viktigste er å ta en utdanning innen eget interessefelt. Det vil gi motivasjon til å lære også etter at studiet er fullført. Veien til å bli toppleder handler om å lære seg bransjen, være villig til å ta utfordringer, skape motivasjon hos andre og sist, men ikke minst hardt arbeid.

3. Hvor viktig er din bakgrunn som sivilingeniør for deg som toppleder?

– Jeg ble utdannet sivilingeniør ved NTH (NTNU) i 1989 innen prosess metallurgi, og gjorde min diplomoppgave for Norsk Jern Holding i Mo i Rana. Gjennom det arbeidet fikk jeg jobbtilbud i et av datterselskapene, som etter hvert ble en del av Elkem. Her har jeg vært i mange forskjellige roller frem til jeg overtok som konsernsjef i april 2009. Det at jeg har fått muligheter til å jobbe med både teknologi- og organisasjonsutvikling samtidig er nok den viktigste grunnen til at jeg har blitt værende så lenge i Elkem. Å være sivilingeniør er ingen forutsetning for å være leder i et teknologiselskap som Elkem, men har helt klart vært en fordel for meg.

4. Hvordan har du bidratt til at teknologi er en konkurransefordel for din bedrift?

– Gjennom Elkems lange historie er teknologisk utvikling og innovasjon en «rød tråd», og jeg har fått muligheten til å være med å følge dette sporet videre. Vi jobber både med kontinuerlig forbedring av våre prosesser og med teknologi-gjennombrudd som for eksempel Elkem Solar prosessen. Dette er en forutsetning for å henge med i den globale konkurransen og over 400 av Elkems ansatte er dedikert til forskning og utvikling. Vi har eierne med oss på en fortsatt sterk satsing på teknologisk utvikling.

5. Hvilken annen norsk toppleder med sivilingeniørbakgrunn kan du tenke deg å utfordre til å svare på de samme spørsmålene?

– Jeg ønsker å utfordre Svein Richard Brandtzæg i Hydro.

Les også: Teknologenes comeback – toppleder Svein Richard Brandtzæg svarer

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet