Teknologenes comeback – toppleder Wenche Ravlo svarer

02.11.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal

– Si ja til jobber du kanskje synes virker vel utfordrende – som drar deg utenfor komfortsonen, råder administrerende direktør i det statlige selskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani på Svalbard, Wenche Ravlo. Selv planla hun aldri å bli toppleder. I februar forlater hun jobben på Svalbard etter snart tre år.

Slutter: Wenche Ravlo forlater Store Norske etter snart tre år i jobben som administrerende direktør. Etter fremleggelse av Statsbudsjettet, ble det klart at Staten vil legge ned noen av gruvene på Svalbard.

I serien «Teknologenes comeback – topplederne svarer» utfordrer konsernsjef Christian Rynning Tønnesen i Statkraft denne uken administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani og Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, Wenche Ravlo om å svare på hva hun tror er årsaken til at sivilingeniørene igjen i sterkere grad inntar topplederjobbene i store norske bedrifter.
Les om undersøkelsen og funnene her.

1. Hvorfor tror du det blir flere ingeniører/sivilingeniører som toppledere i de største norske bedriftene?

– En sivilingeniør skal kunne mye, men har uansett sin teknologiforståelse i bunnen. Teknologi som grunnlag for bedrifters utvikling på ulike områder tror jeg er blitt stadig viktigere – vi ser jo at teknologiutviklingen skjer i stort tempo. Med dette som bakteppe har nok mange med teknisk bakgrunn en fordel. I tillegg har vel de fleste med høy teknisk utdannelse en forståelse for økonomi som selvfølgelig også er viktig for en toppleder. En god toppleder sørger uansett for å omgi seg med folk med komplementær kompetanse, som da gjerne vil omfatte økonomer.

2. Hvilken utdanning anbefaler du studenter som vil bli toppledere?

– En må uansett velge utdanning innenfor et fagfelt som interesserer en. Er du interessert i teknologi og ingeniørfag er valget enkelt – NTNU på Gløshaugen i Trondheim. I tillegg er det viktig å aldri stoppe å lære. Jeg har tatt mye påfyll etter at jeg var ferdig på NTH i 1988 – alt ved siden av jobb. Dette omfatter en rekke ulike andre enkeltfag på NTH/NTNU, Ledelse og personalarbeidstudium ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Økonomi og strategisk ledelse ved BI, styrefag, strategisk markedsføring osv. Det handler om å ha lyst til å lære og dermed utvikle seg. Dette oppnår en ikke minst ved å si ja til jobber en kanskje synes virker vel utfordrende og som stadig vekk drar en utenfor komfortsonen. Det å sørge for at en tar jobber hvor en har linjeansvar er også viktig.

3. Hvor viktig er din bakgrunn som sivilingeniør for deg som toppleder?

– Som sivilingeniør lærer du å ta til deg mye kunnskap i løpet av relativt kort tid. Samtidig har jeg en grunnleggende teknologiforståelse. Begge deler har vært viktig for å utvikle meg som leder. Jeg har jobbet relativt lite faglig med akkurat det jeg er utdannet som – sivilingeniør i uorganisk kjemi. 2,5 år med forskning og undervisning etter studiet er egentlig det hele.  Etter det er det den generelle bakgrunnen og evnen til å lære jeg har brukt i de ulike etterfølgende stillingene mine, samtidig som jeg har sørget for påfyll på områder jeg ikke hadde nok kompetanse på fra Trondheim. Jeg har aldri planlagt å bli toppleder – det handler som nevnt ovenfor om å ønske å utvikle seg, lære noe nytt. Rett og slett å utfordre seg selv.

4. Hvordan har du bidratt til at teknologi er en konkurransefordel for din bedrift?

– Store Norske har verdens mest automatiserte og avanserte teknologi for å drive «longwall» gruvedrift i Svea og Lunckefjell-gruvene. Dette er viktig for å drive effektiv produksjon til lavest mulig kostnad. Dessverre får vi ikke mulighet til å utnytte dette videre ettersom disse gruvene nå foreslås nedlagt av eier (staten). I Gruve 7 i Adventdalen brukes også avansert utstyr, men for en helt annen driftsform enn i Svea/Lunckefjell i og med at dette er en mye mindre gruve.

 

Les også: Teknologenes comeback – toppleder Christian Rynning-Tønnesen svarer

Les også: Teknologenes comeback – toppleder Svein Richard Brandtzæg svarer

Les også: Teknologenes comeback – toppleder Helge Aasen svarer

Siste fra Tekna Magasinet