Teknologene fikk høyest lønnsvekst

19.12.2017 | Tekst: Øystein Krogsrud

Sivilingeniører og ingeniører fikk høyere vekst i årslønn enn siviløkonomer fra 2005 til 2016, viser tall fra NHOs lønnsstatistikk. Siviløkonomer har fortsatt marginalt høyere avtalt årslønn enn sivilingeniører.

Administrerende direktør Tom Bolstad i Econa er ikke overrasket over at siviløkonomenes lønn har økt mindre enn sivilingeniørenes de siste årene.

I forrige uke kom Teknas lønnsstatistikk med økende lønnsvekst sammenlignet med i fjor. De positive tallene er en del av en langvarig trend hvor teknologer har hatt noe høyere lønnsvekst enn siviløkonomer, i følge tall fra NHOs lønnsstatistikk.

Stemmer med Econas tall

Det er i første rekke en knekk i 2012 som har senket siviløkonomenes lønnsutvikling. Det samme året fikk både sivilingeniører og ingeniører relativt høy vekst i gjennomsnittslønnen. I 2012 var det rekordhøy bruk av ordet «ingeniørmangel» i norske media, i følge arkivsøk i Retriever. I 2016 derimot hadde siviløkonomene klart høyere vekst i gjennomsnittslønnen enn sivilingeniører og ingeniører.

– Statistikken stemmer veldig godt med Econas tall generelt sett. Vi har ingen god forklaring på endringen i 2012. At det gikk opp i 2016 ser vi i egne tall i år. Det skyldes nok at det tas noe igjen for moderasjon de siste årene, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Econa.

Dette er utvalget

NHO-statistikken for 2016 har et utvalg på 4 289 siviløkonomer, 16 342 sivilingeniører og 17 882 ingeniører. Tallene i diagrammene er basert på avtalt lønn uten bonus og uregelmessige tillegg.

– Utvalget er NHOs medlemsbedrifter, med trekking til og med 2014. De store bedriftene var alltid med i utvalget. Fra 2015 benyttes data fra a-ordningen, der NHO har en dekning på 94 prosent på funksjonærene. Bedrifter må samtykke i utlevering av data fra SSB til NHO, så dermed ikke 100 prosent dekning. Utvalget er uavhengig av stilling, sier seniorrådgiver Anita Heggedal i NHO Lønn og tariff.

Econa ikke overrasket

Siviløkonomene og sivilingeniørene hadde omtrent samme lønnsutvikling fra 2005 til 2011. Siden har sivilingeniørene hatt høyere lønnsutvikling, i første rekke grunnet de nevnte forskjellene i 2012.

– At siviløkonomenes lønn har økt noe mindre enn sivilingeniører de siste årene er ikke overraskende gitt at det har vært en kraftig økning i antall uteksaminerte. At den interne konkurransen mellom våre medlemmer ikke driver lønningene ned er et tegn på at de aller fleste medlemmene gjør en nyttig jobb som skaper verdier for sin arbeidsgiver og samfunnet og at det er et behov for de i markedet, sier Bolstad i Econa.

Gullår i 2011 og 2012

Sivilingeniørene hadde sine forrige lønnsmessige gullår i 2011 og 2012, i følge både NHOs og Teknas lønnsstatistikk. 2016 var et spesielt svakt år for sivilingeniørene i NHOs statistikk og for privat sektor i Teknas lønnsstatistikk, mens 2017 viser en opptur for Tekna Privat. NHOs tall for 2017 blir ikke klare før til neste år.

Leder for Tekna Privat, Christopher Hoen

– Vi har vært gjennom noen tøffe år i arbeidslivet, blant annet i olje- og leverandørindustrien. I disse årene har det viktigste for mange av Teknas medlemmer vært å sikre jobbene. Vi har en ansvarlig lønnspolitikk, der vi viser moderasjon i vanskelige tider, og forventer uttelling når vi bidrar til at bedriften går godt. Nå er arbeidsmarkedet igjen bedre, og vi ser derfor at lønnsutviklingen også er positiv, sier leder for Tekna Privat, Christopher Hoen.

Reflekterer høy verdiskapning

Hoen mener det er gode grunner til at Teknas medlemmer har hatt en god lønnsutvikling over tid.

– Norsk økonomi har vært i god utvikling siden årtusenskiftet, og våre medlemmer har i høyeste grad bidratt til innovasjon og verdiskapning i mange virksomheter. Det er derfor naturlig at teknologene og realistene har hatt god lønnsutvikling i denne perioden.

Les også