Teknas president blant
Norges mektigste kvinner

11.06.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal

I Kapitals årlige kåring av landets mektigste kvinner er Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg, rangert i øverste divisjon – på 15. plass i kategorien for organisasjoner.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

– Dette er en anerkjennelse av Randebergs tydelige stemme som teknologioptimist og konstruktive engasjement i samfunnet. Hun er til daglig eksponert i media, akademia, næringslivet og ikke minst i de politiske miljøer, hvor hun fremmer medlemmenes interesser. Forskning viser at synlige ledere oppnår høyere resultater for sine organisasjoner, sier kommunikasjonsdirektør i Tekna, Svein Inge Leirgulen.

Makt til å påvirke

Kapitals journaliststab lager hvert år listen over Norges mektigste kvinner. Rangeringen er basert på en «maktdefinisjon» vurdert på en rekke formelle og objektive kriterier. De definerer makt som muligheten til å påvirke, dvs å kunne være med på å bestemme og oppnå resultater.

– Blant annet vurderes det hva slags stilling og verv man har. I tillegg ses det på hvem som har de mest innflytelsesrike posisjonene, som kan fatte beslutninger som angår mange og som forvalter store verdier. Hennes posisjon i Kapitals liste indikerer derfor at hun har oppnådd økt endringskraft i samfunnet, påpeker Leirgulen.

Professor og gründer

I tillegg til vervet som president i Tekna med over 74 000 medlemmer med mastergrad eller høyere utdanning i teknologi-, naturvitenskapelige- og realfag er, er hun også nestleder i Akademikerne, som samler over 200 000 arbeidstakere med høyere utdanning. Randeberg er til daglig professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU, og hun er gründer og medeier av selskapet Picterus AS.

Randeberg har også flere andre tillitsverv, og ble i fjor utpekt av Næringsministeren til å sitte i styringsgruppa for Digital21 – som skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan utvikle og ta i bruk ny teknologi og forskning for å digitalisere seg.

I Tekna har hun hatt verv siden 2003, og ble i 2011 valgt som visepresident. I 2013 valgte organisasjonen henne som president, og hun ble gjenvalgt i 2015 og 2017. Randeberg har også internasjonale verv på vegne av Tekna.

Se rangeringen her.

Les også