Teknas Havbrukskonferanse 2017
18-19 September, Trondheim

Annonsebilag

Havbruksnæringen revolusjoneres av ny teknologi. Går det på akkord med fiskevelferd og miljø?
Hva skjer med fisken når robotene passer på?
Kan havbruksnæringen vokse gjennom teknologi og samtidig i harmoni med naturen?

Prosjektleder Lise Olaussen i Tekna.

Havbrukskonferansen 2017 handler om teknologi og biologi – og hvordan man ved felles fokus kan skape en bærekraftig utvikling.

De siste års eksplosive utvikling innen automasjon, sensorteknologi og kommunikasjonsløsninger har åpnet svært mange dører. Også for havbruksnæringen, som nå kan drive langt mer effektivt enn tidligere har vært mulig.

Teknologiløftet medfører imidlertid store og ofte uventede omstillinger i den daglige driften … spesielt når veksten bør være så bærekraftig som overhodet mulig.

Hvordan aktørene i havbruksnæringen må tilpasse seg alt dette er hovedtemaet i Teknas Havbrukskonferanse 2017, som finner sted 18.-19. september på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

• Meld deg på Teknas Havbrukskonferanse 2017 før 1. september!

Teknologi og biologi

Tittelen på årets konferanse er «Fisk og teknologi i harmoni». Med dette ønsker teknologenes medlemsorganisasjon Tekna å belyse hvordan endringsprosessene i havbruksnæringen krever et viktig samspill mellom teknologi og biologi.

– Med konferansen ønsker Tekna å undersøke hvordan bransjen kan automatiseres videre, samtidig som de har fiskevelferd som høyeste prioritet, sier prosjektleder Lise Olaussen i Tekna.

– Den teknologiske utviklingen som nå pågår gir rom for større merder og mer fisk. Men hva gjør næringen konkret for å få bukt med det høye dødelighetstallet – som bare stiger?

Styres fra kontrollrom

Nye sensorløsninger gjør det for eksempel mulig å styre fôringssystemer ned på sekundnivå, eller legge til rette for automatisk lusetelling – noe som igjen gjør kontroll på utslipp og havmiljø enklere.

Dette er observasjoner som tidligere er gjort av røktere som jobber ute på merdene. Nå kan mye av jobben i stedet gjøres fra kontrollrom, der alle parametere overvåkes på skjermer.

At denne fremmedgjøringen i forholdet mellom røkter og fisk kan underminere røkternes naturlige kompetanse og forståelse for fisk, er en av bekymringene som har oppstått i kjølvannet av den teknologiske utviklingen.

Dette er bare noe av det Thor Hukkelås i Kongsberg Maritime vil røre ved under konferansen, når han skal snakke om hvilke muligheter – og utfordringer – ny teknologi har ført med seg.

Faglig møteplass

I tillegg til brannfakler fra Hukkelås, kan du forvente å møte sentrale bidragsytere fra oppdrettsnæring, myndighetene og bedrifter med erfaring fra olje- og gassindustrien.

Blant aktørene som har meldt sin ankomst, er SINTEF Ocean, NTNU, Fiskeridepartementet, Nofima, Mattilsynet, Sjømat Norge, Kongsberg Maritime, Salmar, Nordlaks, Marine Harvest, Grieg Seafood, Aqualine, GCE Subsea, Aker Solutions og flere.

– Konferansen er for alle som har tilknytning til havbruksnæringen, samt aktører fra andre næringer, for gjensidig kompetanseoverføring og bærekraftig utvikling, sier Olaussen – som med Havbrukskonferansen håper å kunne legge til rette for en faglig møteplass og en yngleplass for bærekraftig innovasjon i havbruksnæringen.

Meld deg på Teknas Havbrukskonferanse 2017 før 1. september!

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet