Tekna Student varsler om studentkrise

24.11.2017 | Tekst: Øystein Krogsrud

Tekna Student sier at enkelte studenter har måttet stå opp midt på natta for å få tilgang på laboratoriet. Dagens regjering får skylden for at Norge utdanner realister og teknologer med lavere kompetanse enn de kunne fått.

Skjevdeling. Utstyrstunge realfagsstudier er i samme finansieringskategori som utdanninger uten samme utstyrsbehov. Foto: Geir Mogen/NTNU.

Studentkrise. Leder i Tekna Student, Karen Ane F. Skjennum, etterlyser en satsing på realfag- og teknologistudier i høyere utdanning.

Tidenes satsing på realfag for elever har ikke gitt tilsvarende satsing på studenter. Tekna Student etterlyser en satsing på realfag- og teknologistudier i høyere utdanning.

­– Teknisk- naturvitenskaplige fag på universiteter og høgskoler preges av teoritunge timer i overfylte forelesningssaler. I dag er utstyrstunge realfagsstudier i samme finansieringskategori som utdanninger uten samme utstyrsbehov. Dette gir seg utslag som at enkelte studenter har måttet stå opp midt på natten for å få tilgang på laboratorier grunnet manglende infrastruktur. Studiebarometeret viser at ingeniørstudenter blir lite inspirert av undervisningen sin, og er blant de som er minst fornøyd med studieprogrammet. Dette må vi ta på alvor, sier leder i Tekna Student, Karen Ane F. Skjennum.

Bør bekymre samfunnet

Hun mener at manglende prioritering av teknisk- naturvitenskaplige fag bør bekymre samfunnet.

– Det er billigere å undervise 200 teknologer i en forelesningssal, enn å gi tilgang til laboratorier, caser og annen praksis. Uten tilstrekkelig finansiering er det få incentiver for lærestedene for studentaktive, kostnadskrevende undervisningsformer. Teknologer og realister som konstruerer bruer, utvikler nye materialer eller er fremtidens forskere på antibiotikaresistens kan komme seg gjennom store deler av utdanningen uten praksis. Det bør bekymre flere enn politikerne, sier Skjennum.

Vanskeligere å få sommerjobb

I tillegg til teoritung undervisning med manglende infrastruktur er situasjonen forverret av at det er blitt vanskeligere å få sommerjobb.

– De siste årene har mange studenter merket at det er blitt vanskeligere å få en relevant sommerjobb underveis i studiene. Flere læresteder legger til grunn av studenter selv skaffer praksis ved siden av studiene. Sommerjobb er for mange den eneste relevante praksisen man får i løpet av studiet. I dag kan det bety at en student kan komme seg gjennom hele eller deler av studiet uten noen form for relevant praksis.

Startet dialog med NHO

Nå har NHO tatt kontakt med Tekna Student for å starte en dialog om manglende praksis.

– Tekna Student synes det er veldig positivt at NHO har tatt kontakt for en dialog rundt praksis i høyere utdanning. NHOs Kompetansebarometer fra 2015 viser at 9 av 10 bedrifter mener kvaliteten på høyere utdanning blir bedre med et samarbeid med næringslivet, sier Skjennum.

Les også: Kunnskapsdepartementet svarer Tekna Student

Les også