Tekna ønsker nytt regelverk

Publisert: 11.05.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal og Øystein Krogsrud.

Tekna ønsker at utstasjonerte personer fra utlandet til Norge blir omfattet av arbeidsmiljøloven etter én måned. Tekna skriver i et brev til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget at ”å unnta en voksende andel av arbeidsstyrken i Norge fra store deler av arbeidsmiljøloven er en alvorlig sak”.

Brevet til arbeids- og sosialkomiteen er sendt fra EL og IT Forbundet, NITO og Tekna. Anledningen er at arbeids- og sosialkomiteen nå behandler et lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven for varsling og arbeidstid.

Les også: Indere utkonkurrerer nordmenn

Det er typisk indiske IT-konsulenter som kommer til Norge i et begrenset tidsrom som blir unntatt viktige deler av arbeidsmiljøloven, står det i brevet:

”Utstasjonerte personer fra tredjeland er i dag lovlig unntatt viktige deler av arbeidsmiljøloven, blant annet HMS, stillingsvern, drøftingsretten og forhold om varsling. Unntakene gjelder typisk indere som jobber som IT-konsulenter i 4-6 måneder, for Telenor, Posten, DnB, Evry. Omfanget i Norge er på omtrent 30 milliarder kroner. Markedet vokser med 10-15 prosent årlig (NRK). Store aktører i bransjen er TCS (Tata), HCL, Tech Mahindra, Infosys, Wipro og Cognizant.”

Ifølge brevet er det ikke fastsatt i verken lov, forskrift eller rettspraksis hvor lenge utstasjonerte i Norge kan være unntatt viktige deler av arbeidsmiljøloven. Loven sier kun at dette er tillatt i et ”begrenset tidsrom”. De tre fagforeningene som står bak brevet ber derfor Stortinget om slå fast hva et ”begrenset tidsrom” faktisk er. Tekna foreslår at perioden begrenses oppad til én måned, mens EL og IT Forbundet mener at norsk arbeidsmiljølov i sin helhet bør gjelde fra første dag for utsendte i Norge.

Unngår unntak: DNBs Liv Fiksdahl sier at banken ikke benytter seg av unntaket for “begrenset tidsrom” for utstasjonerte, men har ikke utdypet nærmere hva hun mener med dette.

DNB er ett av flere selskaper med mange indiske IT-konsulenter som jobber for selskapet i Norge. I den anledning stilte Tekna Magasinet følgende spørsmål til Liv Fiksdahl, som er konserndirektør for IT og Operations i DNB:

– Utenlandske arbeidstakere som jobber i et «begrenset tidsrom» i Norge, er i dag lovlig unntatt viktige deler av arbeidsmiljøloven, blant annet HMS og forhold om varsling. Tekna mener at «begrenset tidsrom» bør settes til én måned. Støtter DNB et slikt forslag?
– Dette ønsker jeg ikke å ha noen formening om – både prinsipielt og fordi vi ikke benytter oss av dette unntaket for «begrenset tidsrom». DNB følger gjeldende lover og regler, og det er det viktig for oss at også leverandørene våre gjør. De som jobber for DNB skal uansett ha tilfredsstillende arbeidsvilkår både når det gjelder arbeidstid og andre forhold. Dette er også blant de temaene som vi følger opp i de regelmessige møtene som vi har med leverandørene våre.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.