Tekna og NITO
er jevnstore

08.05.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud

Mandag publiserte Statistisk Sentralbyrå nye tall som viser at NITO og Tekna er ganske jevnstore med henholdsvis 62252 og 57191 yrkesaktive medlemmer. Basert på tidligere oppgitte samlede medlemstall har NITO vært mye større enn Tekna grunnet mange flere pensjonister.

Jevnstor. Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen sier Tekna har hatt større fokus på å rekruttere unge masterutdannede enn å beholde og rekruttere pensjonister.

Basert på de samlede medlemstallene, som det har vært vanlig å forholde seg til tidligere, hadde NITO og Tekna henholdsvis 86534 og 73644 medlemmer ved utgangen av fjoråret. Mandag offentliggjorde SSB for første gang tall brutt ned på yrkesaktive medlemmer. Både NITO og Tekna oppgir til Tekna Magasinet at de har rundt 12000 studentmedlemmer. Det er antall pensjonistmedlemmer som utgjør den store forskjellen med over 12000 pensjonister i NITO mot under 4500 i Tekna.

– Vi har en større gruppe pensjonister enn Tekna. Kontingenten for pensjonister er lavere hos oss enn i Tekna. Vi har sett at vi har en gruppe med pensjonister som har hatt et ønske om å opprettholde faglige og sosiale treffpunkter gjennom NITO. Vi har derfor ønsket å tilrettelegge for at medlemmene kan opprettholde en tilknytning til NITO også som pensjonister, sier NITO-president Trond Markussen.

Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i Tekna mener at forskjellen blant pensjonister også skyldes endringer i kravene til utdanning.

– Det er interessant at vi er nesten jevnstore med NITO blant yrkesaktive. Dette viser at arbeidet vårt med å rekruttere blant unge, masterutdannede teknologer og realister gir resultater. Tallene viser også at NITO har en større andel pensjonister sammenlignet med Tekna. Det kan være at NITO har jobbet hardere for å rekruttere og beholde pensjonister. I Tekna har vi hatt fokus på å rekruttere unge masterutdannede og det har gitt gode resultater.

De gamle er eldst. NITO-president Trond Markussen har tilrettelagt spesielt for at pensjonister skal forbli medlemmer i NITO og har lykkes med å få langt flere pensjonistmedlemmer enn Tekna.

Både NITO og Tekna vokser

NITO er dog fortsatt litt større enn Tekna blant yrkesaktive medlemmer og begge hadde en vekst på nær fem prosent i fjor, hvorav NITOs vekst var litt høyere.

– Det vi ser som positivt er den jevne medlemsveksten i NITO. Når vi i Norge nå har vært utfordret av en fallende organisasjonsgrad, har det vært positivt å se at vi rekrutterer både innenfor yrkesaktive og studenter i tillegg til at andelen med mastergrad er økende, sier NITO-president Markussen.

Tekna overlegen blant masterutdannede

Horneland Kristensen påpeker at Tekna er overlegent størst blant de masterutdannede.

– Vi er den overlegent største masterforeningen i Norge.  I et samfunn med stadig raskere digitalisering og krav til større omstillingskraft blir høy kompetanse enda viktigere. De masterutdannede finner det beste tilbudet for faglig og lønnsmessig utvikling hos Tekna.

PS! Dersom noen har sett et lavere tall for yrkesaktive NITO-medlemmer enn Tekna Magasinet bruker her, kan det skyldes at det i første omgang mandag ble lagt ut et feilrapportert tall fra NITO. Dette skal nå være rettet etter at Tekna Magasinet gjorde SSB og NITO oppmerksom på feilen.

Les også