Tekna har ansatt sin første kvinne på toppen

02.12.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal

Teknas hovedstyre har ansatt Line Henriette Holten som ny generalsekretær. Hun har allerede fungert som konstituert generalsekretær de to siste månedene, og ble opprinnelig ansatt som samfunnspolitisk direktør i januar i år.

Line Henriette Holten er Teknas første kvinnelige generalsekretær.

– Vi er svært fornøyd med at hun har takket ja til å lede Teknas generalsekretariat og bidra til å videreutvikle Norges største organisasjon for teknologer, naturvitere og realister med mastergrad, sier Lise Lyngsnes Randeberg, som er president i Tekna.

Holten tiltrer 1. desember, og etterfølger Ivar Horneland Kristensen som gikk til toppstillingen i Virke tidligere i høst. Det er første gang i foreningens lange historie at det er ansatt en kvinne i denne stillingen.

– Hovedstyret har sammen med representanter for de 130 ansatte sett etter en nyskapende leder som evner å sette tydelig retning, planlegge, delegere og gjøre andre gode, sier Lise Lyngnes Randeberg.

– Vi har også ønsket en generalsekretær som har tydelige kommunikative ferdigheter. Vår generalsekretær må ha høy integritet, være robust og kunne stå i krevende situasjoner. Med Line Henriettes bakgrunn, stå-på-vilje og personlighet, er ikke hovedstyret i tvil om at hun vi løfte Tekna fremover, understreker Randeberg.

Holten har hatt en solid politisk karriere og representerte Østfold på Stortinget mellom 2005-2017. Hun har vært medlem av Energi- og miljøkomiteen, Helsekomiteen og Næringskomiteen. I tillegg var Holten Stortingets femte visepresident i seks år. Holten har vært parlamentarisk nestleder i KrFs stortingsgruppe fra 2011 til 2013, og en periode i 2014. Hun var politisk rådgiver for Dagfinn Høybråten, først i Sosial- og helsedepartementet (2001–04) og deretter i Arbeids- og sosialdepartementet (2004–05).

– Jeg er glad og ydmyk for tilliten Tekna har vist ved å ansette meg som generalsekretær for Norges største forening for teknologer, naturvitere og realister, sier Line Henriette Holten.
Hun er klar på at ny teknologi blir gjennomgripende i alle deler av samfunnet og at teknologene vil få en avgjørende rolle. – Jeg skal gjøre mitt beste for at Tekna blir en konstruktiv pådriver for dette.

– Tekna vil arbeide målrettet arbeid for å sikre trygge rammebetingelser og relevant kompetanse i et arbeidsliv som er i stor endring. Min visjon er at Tekna skal være Norges største og sterkeste masterforening gjennom vekst, våre faglige nettverk og lokale tillitsvalgte. Sekretariatet skal gjør alt vi kan for å lykkes med dette gjennom å lytte og legge til rette for våre engasjerte medlemmer, sier hun.

– Tekna har ambisiøse mål for vekst, politisk gjennomslag og synlighet som samfunnsaktør. Vi skal utvikle oss videre som en moderne og fremoverlent fagforening med sterke faglige nettverk og relevante tjenester til våre 76 500 medlemmer, sier Tekna nye generalsekretær Line Henriette Holten.

Les også