Kvinner i teknologien

Synkende kvinneandel
ved NTNU

07.03.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud og Anne Grete Nordal

Andelen kvinner på 5-årige teknologistudier ved NTNU har sunket etter at kjønnspoeng ble avskaffet på flere studieprogram i 2016. En ny opptaksforskrift tillater nye kjønnspoeng kun på studieprogram med skjevbalanse under 20 prosent.

NTNU innførte redusert bruk av kjønnspoeng i 2016. Kunnskapsdepartementet ved Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, har nylig utarbeidet retningslinjer for innføring av kjønnspoeng som krever en skjevbalanse på minimum 20 – 80 prosent.

• Kvinneandelen på 5-årige teknologistudier ved NTNU sank fra 37,5 prosent i 2015, året før kjønnspoeng ble avskaffet på seks studieprogram, til 34,7 prosent i 2016, som var første studieår etter endringen. Kvinneandelen ble opprettholdt med 34,9 prosent i 2017. Kjønnspoengene ble fjernet for disse seks studieprogrammene i 2016: Industriell økonomi og teknologiledelse, Nanoteknologi, Petroleumsfag, Tekniske geofag, Energi og miljø og Bygg- og miljøteknikk.

Færrest på olje og IKT

Fra 2009 til 2014 var det en sterkt stigende trend for kvinneandelen, mens det siden har vært en svakt synkende trend. Datateknologi hadde lavest kvinneandel for primærsøkere i 2017, mens petroleumsfag hadde lavest kvinneandel for påbegynte studier.

– Søkningen til oljerelaterte fag har gått sterkt ned for både kvinner og menn, men nedgangen er vesentlig større for kvinner enn menn. Når en sektor blir mindre attraktiv gir det større utslag blant kvinnelige enn mannlige søkere. Dette baserer jeg på egne observasjoner fra tidligere hendelsesforløp, sier Line Berg som er leder for jenteprosjektet Ada ved NTNU.

Datateknologi ligger aller nederst for andel kvinnelige primærsøkere og tilnærmet lavest for andel påbegynte, kun foran petroleumsfag og marinteknikk.

– Vi har sett en mangeårig vekst i kvinneandelen fra lave nivåer for datateknologi. Like fullt ligger kvinneandelen på dette viktige faget fortsatt alt for lavt. Datateknologi har sterk vekst i søkermassen med en poenggrense for opptak som ligger rundt seks i gjennomsnitt. Det er vårt inntrykk at kvinner med seks i snitt blir påvirket av familie og rådgivere til å velge medisin framfor datateknologi, sier Berg.

Bortfall av kjønnspoeng og kvinner

Prosjektlederen mener at den synkende kvinneandelen har sammenheng med bortfall av kjønnspoeng på seks studieprogram fra og med 2016.

– Jeg mener det er en årsakssammenheng mellom synkende kvinneandel og bortfall av kjønnspoeng, men vi er også opptatt av de underliggende tallene. Vi ser at flere studieprogram har en positiv utvikling, og vi ser at kvinneandelen stabiliserte seg i 2017.

– Vi har sett en mangeårig vekst i kvinneandelen fra lave nivåer for datateknologi. Like fullt ligger kvinneandelen på dette viktige faget fortsatt alt for lavt.

Uaktuelt å gjeninnføre kjønnspoeng

Prorektor Anne Borg sier at NTNU per i dag ikke vil søke om å få gjeninnføre kjønnspoeng på de aktuelle studieprogrammene hvor kvinneandelen har falt etter bortfall av kjønnspoeng.

– Studentene har ønsket å fjerne kjønnspoeng og tok opp dette som sak i NTNUs styre. Vi har nå et tydelig styrevedtak på hva som skal til for å ha kjønnspoeng, som ga endringen i 2016. Kunnskapsdepartementet har nylig utarbeidet retningslinjer for innføring av kjønnspoeng som krever en skjevbalanse på minimum 20 – 80 prosent. Dette betyr at vi per i dag ikke vil søke om å få gjeninnføre kjønnspoeng på de aktuelle studieprogrammene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Dette sier Kunnskapsdepartementet:

Kunnskapsdepartementet har sendt Tekna Magasinet følgende uttalelse om NTNU og kjønnspoeng:

Departementet har lagt seg på en restriktiv linje da særbehandling av et kjønn på bekostning av et annet, som i utgangspunktet har en bedre poengsum, oppfattes diskriminerende for den som utsettes for dette og bør ikke brukes hvis dette ikke er absolutt nødvendig. Som nevnt har Stortinget lagt seg på det nivået at hvor det er under 20% av et kjønn i studentmassen, er tilleggspoeng en mulig måte for å prøve å utjevne denne forskjellen. Etter at det ble fjernet tilleggspoeng ved enkelte av studiene ved NTNU, gikk både søkeantallet og opptakstallet ned. Det er antatt at muligheten for å kunne få tilleggspoeng forsterket interessen for jenter til å søke på dette studiet.

For studieåret 2018 -2019 får jenter tilleggspoeng ved opptak til følgende studier:
• Ingeniørutdanninger (bachelor) med unntak av linje for kjemi
• Landbruksutdanninger
• Maritime høyskoleutdanninger
• Integrerte masterstudium i teknologi og ingeniørfag ved NTNU i
– ingeniørvitenskap og IKT
– marin teknikk
– produktutvikling og produksjon
– elektronisk systemdesign og innovasjon
– kybernetikk og robotikk
– kommunikasjonsteknologi
– datateknologi
– fysikk og matematikk
– materialteknologi

Hvis det skulle vise seg at andelen jenter på studiene ved NTNU går klart ned til under 20%, og andre alternativer for å rekruttere jenter til studiet er prøvd uten hell, kan NTNU søke departementet om muligheten for på nytt å kunne gi tilleggspoeng til jenter for en begrenset periode.

Les om den historiske veksten av kvinner i Tekna

Les også