Solid lønnsvekst for teknologer og realister

10.12.2018 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

Tekna-medlemmer har i år hatt den sterkeste lønnsveksten siden 2014. Det viser foreningens lønnsstatistikk som ble sluppet mandag 10. desember.

– Etter flere år der våre medlemmer har vist ansvarlighet og godtatt lav lønnsvekst, er det viktig at de får økt uttelling når virksomhetene igjen går bedre, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Lønnsstatistikk 2018: Se utvikling, nøkkeltall og sjekk din lønn i lønnskalkulatoren.

Per 1. oktober i år var lønnsveksten 2,3 prosent i privat sektor med en gjennomsnittslønn på 860 058 kroner. I statlig sektor var veksten 3,3 prosent med en gjennomsnittslønn på 663 875 kroner, mens veksten i kommunal sektor var på 2,6 prosent med gjennomsnittslønn på 682 188 kroner. For alle sektorene er dette en solid oppgang fra i fjor da tilsvarende tall var 1,9 prosent i privat, 3,3 prosent i stat og 1,8 prosent i kommune.

– Det er positivt at lønnsveksten for våre medlemmer er god. Dette bekrefter det vi ser i samfunnet generelt, med økt aktivitet og gode resultater i mange virksomheter, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

For privat sektor har lønnsveksten vært den sterkeste siden 2014. Randeberg minner om at Tekna-medlemmene har vist ansvarlighet og godtatt lav lønnsvekst i flere år, mens mange bedrifter slet tungt, og at det derfor er viktig og riktig at vi får økt uttelling når virksomhetene igjen går bedre. – Våre medlemmer bidrar sterkt til innovasjonen og de gode resultatene i bedriftene. Kompetanse skal lønne seg, sier Randeberg.
Hun er også glad for at det er gode lønnstall i offentlig sektor. – Spesielt hyggelig er det at staten i år får bra uttelling. Her har det vært jobbet hardt for å gjennomføre overgangen til lokal kollektiv lønnsdannelse for våre medlemmer, sier Randeberg.

Les mer om dette: Nytt lønnssystem i staten – til glede og til besvær.

Nyutdannede mastere i teknologi hadde i år i snitt nesten 530 000 i begynnerlønn, viser Teknas lønnsstatistikk. (Foto: Geir Mogen/NTNU)

Fart i olja igjen

Vekst i gjennomsnittslønnen innen petroleum og engineering var i 2018 på 4,2 prosent, mens den i fjor var på 3,4 prosent.
– Vi ser at det igjen er økende aktivitet i sektoren. Vi registrerer også at et økende antall av de unge i lønnsundersøkelsen er fra petroleum og engineering. I 2017 var 12,3 prosent av de nyutdannete fra denne sektoren, i år er dette tallet hele 14,8 prosent. Dette indikerer at det igjen rekrutteres flere unge til sektoren, sier hun.

Les også: Dette tjener du på å ta master.

530 000 i begynnerlønn

Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2018 på 529 444 kroner for medlemmer i privat sektor. I kommunesektoren var den på 514 375 kroner, mens startlønnen i staten lå på 466 947 kroner.

– De nyutdannete får i stor grad grei startlønn, og slik skal det være. Norge trenger teknologisk og realfaglig kompetanse, og det skal være attraktivt å velge slike fagretninger. Våre unge er avgjørende for å løse viktige samfunnsutfordringer innen blant annet klima, samferdsel, IKT, helse og energi, sier Randeberg.

Tekna representerer i overkant av 76 000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Lønnsundersøkelsen til Tekna hadde i år en svarprosent på 66 prosent.

Lønnsstatistikk 2018:
Utvikling, nøkkeltall og lønnskalkulator

Studér tabellene, og sjekk om du tjener nok, i vår lønnskalkulator. Som Tekna-medlem kan du se alle detaljene om lønn i forhold til antall års erfaring, kvartilstall, median og persentiltall ved å logge deg inn på «Min side» på tekna.no. Der vil det også legges ut bransjetall og du kan chatte med forhandlingseksperter i Tekna.

Nøkkeltall

Statlig sektor

År Gjennomsnitt Begynnerlønn
2010 522 121 392 617
2011 536 294 402 431
2012 571 273 427 497
2013 586 054 431 094
2014 610 337 443 772
2015 617 014 449 831
2016 634 743 448 855
2017 642 563 446 900
2018 663 875 466 947

Kommunal sektor

År Gjennomsnitt Begynnerlønn
2010 532 179 413 204
2011 561 498 417 761
2012 588 219 455 416
2013 610 975 473 296
2014 621 741 480 455
2015 642 248 495 043
2016 653 086 503 270
2017 664 922 506 430
2018 682 188 514 375

Privat sektor

År Gjennomsnitt Begynnerlønn
2010 695 314 434 341
2011 724 056 452 796
2012 751 824 470 355
2013 776 946 490 418
2014 797 473 500 136
2015 814 754 509 220
2016 824 847 511 398
2017 840 589 518 848
2018 860 058 529 444

Lønnskalkulator:

Sjekk hvordan du selv ligger an i kalkulatoren.
For mer detaljerte opplysninger logg deg inn på «Min side» på Tekna.no.

kr

Les også