-Slutt med kull, olje og gass!

17.01.2018 | Tekst og foto: Tom H. Dalbak

– Skal vi redusere de norske klimautslippene i en fei, så slutt med kull, olje og gass! sa Jørgen Randers på Teknas CO2-konferanse.

– 200 000 nordmenn må flytte seg fra olje- og gass-sektoren til helse, omsorg, undervisning og underholdning, sa professor emeritus Jørgen Randers på Teknas CO2-konferanse 17. januar.

Det lot til at entusiasmen for dette utsagnet var begrenset hos enkelte av de 170 deltakerne, noe som ikke lot til å gå særlig inn på professor emeritus Randers.

-En rask oppbygging av norsk fornybar kapasitet basert på vann, vind, sol og biomasse vil gi oss nødvendig strøm, transport, oppvarming og avkjøling. Dette er fullt teknisk mulig, og vil ikke være umulig dyrt, hevdet Randers. I følge klimalegenden vil dette innebære forbud mot investering i ny fossil kapasitet, og rask elektrifisering av så mye som mulig.

Raus trygd

Randers trakk også frem nødvendigheten av å gi «raus omstillings-trygd til dem som må skifte jobb» på grunn av det grønne skiftet. For det er ikke få som må flytte på seg, dersom man skal få til en moderne klimapolitikk i Norge – han viste til at 200 000 nordmenn må flytte seg fra olje- og gass-sektoren til helse, omsorg, undervisning og underholdning. -Dersom man flytter folk fra olje- og gass til helse- og omsorgssektoren, vil resultatet for det norske samfunnet bli mer velvære, hevdet professoren.

Shopping i London

Å gjennomføre forslagene fra Lavutslippsutvalget fra 2006, ville kostet hver nordmann 2000 kroner. -Jeg registrerer med en viss sårhet at 97 prosent av den norske befolkning heller vil bruke disse pengene på å shoppe i London, sa Randers. Han var skuffet over at de norske CO2-utslippene er like store i dag som for 12 år siden, samtidig som at klimaskeptikerne i Norge later til å være på fremmarsj. Randers viste til at fastlandsindustrien har gjort en fin jobb med å redusere utslippene, men at denne gevinsten har blitt spist opp av økte utslipp fra olje- og gassektoren.

Moderne klimapolitikk

Viktige elementer i en moderne norsk klimapolitikk, vil ifølge Randers blant annet være å videreføre subsidieringen av elbiler og fullføre energieffektiviseringen av norske bygg. Randers vil finansiere den nye klimapolitikken med eksport av fisk, metaller og avanserte industriprodukter. Han trakk også fram mulighetene i turistsektoren. -La oss bli det nye Sveits, og satse på toppturer, hvalsafarier og virkelig kvalitetsturisme. Ti millioner besøkende kinesere vil skape så store inntekter at vi fremdeles kan shoppe i London, avsluttet han.

Stor konferanse

CO2-konferansen samler de sentrale aktørene i Norge innen CCS, og er blitt en viktig møteplass for industrien, forskning og myndigheter. Innlederne kom blant annet fra Gassnova, IFE, Shell, Aker Solutions, Statoil og SINTEF.

Les også