-Slik tar vi
byene tilbake

31.05.2018 | Tekst og foto: Tom H. Dalbak

-Barn skal leke i gata, og de blinde skal gå rundt i byen uten frykt. Det er ikke lenger bilene, men menneskene som skal være i sentrum.

BARCELONA VISER VEI: Nye superkvartaler er et viktig element i storbyens byplanlegging, som er blitt et eksempel for hele verden.

VISJONÆR: Salvador Rueda: -Vi kan ikke fortsette å reservere plassen i byene våre til biler. Visjonene til byplanguruen fra Barcelona sprer seg nå til andre byer.

Budskapet var krystallklart fra Salvador Rueda, byplanguruen fra Barcelona, som var en av foredragsholderne på Mobilitetskonferansen.

Superkvartaler

La det være sagt med en gang: senor Rueda blir neppe noen gang æresmedlem i grupperingen «Ja til bilen i Oslo». -Det mest verdifulle elementet i byen er plassen. Derfor kan vi ikke fortsette å reservere plassen til biler. Opp til nå har vi holdt av 70 prosent av plassen til dem, understreket foregangsfiguren i utvikling av urbane rom. Han er kjent over hele verden for å skape såkalte superkvartaler, et konsept som har hatt stor suksess i Barcelona, og som nå eksporteres nå til byer overalt. Biltrafikk er tillatt gjennom hovedgatene, mens det meste av det offentlige byrommet er til for innbyggerne, og for andre formål enn transport og private kjøretøyer.

Se: Slik tar Barcelona bygatene tilbake fra bilene.

-Vi ønsker ikke gjennomgangstrafikk gjennom disse superkvartalene, påpekte Rueda, som viste til at Barcelona har hatt svært høy luftforurensning. -Dette krevde mange menneskeliv hvert eneste år, det har vært som en kontinuerlig krig, som bare fortsatte og fortsatte. Noe måtte gjøres, understreket Rueda. Han pekte på behovet for å redusere temperaturen i storbyene gjennom å utvide byens grønne lunger, og satse knallhardt på elsykler og kollektivtransport. -Et nytt nettverk med sykkelstier står snart ferdig i Barcelona, og overalt i byen skal det kun være 4-5 minutter å vente på en buss som tar deg dit du vil.

GANGVENNLIGHET: Maja Karoline Rynning: -Gange pluss kollektivtransport er sant!

Gangvennlighet

Maja Karoline Rynning, som er forsker ved TØI, viste hvordan arealutvikling legger premisser for reiseadferd. -Å gå i en by, må oppleves som positivt. Gange pluss kollektivtransport er sant! sa Rynning, som var opptatt av å sikre gang- og sykkelvennlige offentlige rom. Hun minnet om at små barrierer og hindre kan gjøre reiseruten uoverkommelig for enkelte brukere.

Sterk vekst

-Hvor mange her elsker å kjøpe billett? Hvor mange elsker å planlegge kollektivreiser? En opplagt Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen viste hvordan ny teknologi innenfor ett fagfelt kan skape nyttige løsninger innenfor andre. -Kundenes forventinger settes av de de mest innovative selskapene på tvers av bransjer, påpekte han. I fjor opplevde Ruter 371 millioner påstigninger, og har nå en vekst på 14 000 nye påstigninger hver dag.

Frihet

-Kompleksiteten og endringstakten øker, og det samme gjør forventingene til kundene våre, understreket Jenssen. -Våre kunder er nødvendigvis ikke opptatte av kollektivtrafikk, de er opptatte av bevegelsesfrihet. Ruter skal bidra til at folk får den bevegelsesfriheten de ønsker, til å kunne leve sine egne liv. Stikkordene her blir digitalisering og individualisering, sa Ruter-sjefen. Han viste til at ny teknologi vil utviske grensene mellom kollektive og individuelle løsninger, og gi nye muligheter for alle transportformer.
Les hva Ruter-sjefen tenker om framtiden her.

Andre foredragsholdere var bla. Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, konsernsjef Terje Male fra Møller Mobility Group og direktør Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet.
Konferansen ble arrangert i samarbeid mellom Tekna og ITS-Norge.

Les også