Lerchendalkonferansen 2018

Slik får vi fart på Norge

07.02.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal

Utvalgte politikere, og beslutningstakere i næringsliv, organisasjoner, offentlig forvaltning og forsknings- og utdanningsinstitusjoner er denne uken samlet på Lerchendalkonferansen i Trondheim. Temaet er norsk konkurransekraft i en digital verden. Tekna Magasinet har spurt seks sentrale deltakere om følgende:

Les også: Lerchendalkonferansen: 40 år med politisk verksted

Det foregår en rivende global teknologiutvikling med høy innovasjonstakt på de fleste områder. Hvordan mener du det norske samfunnet er rustet til å skape økt vekst og produktivitet i møte med internasjonal konkurranse?
Dette er svarene vi fikk:

Erna Solberg, Statsminister

Erna Solberg, Statsminister:

– Jeg mener Norge er godt rustet til å skape økt vekst og produktivitet i årene som kommer. Selv om utfordringene i møte med internasjonal konkurranse er betydelige, har vi et godt utgangspunkt for å løse dem. Vi har en høyt utdannet befolkning, en solid økonomi, store naturressurser og små forskjeller. Men vi må ikke tro at løsningen kommer av seg selv. Derfor investerer vi mer i kunnskap, forskning og utvikling. Særlig i en omstillingsfase for norsk økonomi bør vi satse på forskning som kan løse sentrale utfordringer i samfunnet og samtidig skape nye jobber i Norge.

Jonas Gahr Støre, Leder Arbeiderpartiet

Jonas Gahr Støre, Leder Arbeiderpartiet:

– I Arbeiderpartiet frykter vi ikke ny teknologi, vi frykter gammel. Norge er bedre rustet enn de fleste. Med en høykompetent befolkning og et godt samarbeid i arbeidslivet, har vi klart vi å ta i bruk ny teknologi raskt og på en måte som kommer alle til gode. Skal vi også lykkes fremover må vi satse mye mer på kompetanse, føre en aktiv næringspolitikk – og sikre at veksten fordeles. Vi må satse mer på IKT-studieplasser, satse på koding i skolen og legge til rette for livslang læring. Staten må legge aktivt til rette for nye næringer og arbeidsplasser i Norge, eksempelvis innen e-helse.

Berit Svendsen, CEO Telenor Norge og konserndirektør Telenor Skandinavia.

Berit Svendsen, CEO Telenor Norge og konserndirektør Telenor Skandinavia:

– På den ene siden er Norge godt forberedt – vi er i en unik situasjon med verdens mest digitale befolkning, verdens raskeste mobilnett og en offentlig sektor som har klart å digitalisere mye. Likevel opplever jeg at farten ikke er høy nok, og det største problemet slik jeg ser det er mangel på kompetanse. Vi trenger å utdanne flere innenfor IT for å holde tritt; vi trenger utviklere, dataanalytikere, kompetanse innenfor cyberkriminalitet og mye mer. I tillegg må IT inn i alle studieretninger, for eksempel politi-, sykepleier- og lærerutdanningen, for dette treffer alle bransjer.

Shahzad Rana, Teknologidirektør, Microsoft Norge

Shahzad Rana, Teknologidirektør, Microsoft Norge:

– Det er et bredt spørsmål som må deles opp. «Det norske samfunnet» kan grovt deles opp i privat og offentlig sektor, der offentlig kunne vært enda bedre rustet, men slipper samtidig internasjonal konkurranse. Flere undersøkelser blant private bedrifter viser at vi fortsatt har en del arbeid foran oss. Vi er i utgangspunktet ganske produktive, vi får gjort mye med få folk. Jeg er mer bekymret for vår innovasjonstakt, vekst og skaleringsevne av norske virksomheter. Samtidig må vi erkjenne at vi ikke kommer til å være konkurransedyktige innen mange områder grunnet vår størrelse. Derfor bør vi finne og satse politisk på nisjer der vi bygger kompetanse i verdensklasse for å få et komparativt fortrinn.

Håkon Haugli, Administrerende direktør, Abelia.

Håkon Haugli, Administrerende direktør, Abelia:

– Norge har verdens beste utgangspunkt: Høy tillit, en utadvendt økonomi og en høyt utdannet befolkning. Et godt utgangspunkt er imidlertid ikke nok. Abelias Omstillingsbarometer viser at vi som privatpersoner ligger i verdenstoppen på bruk av teknologi, men at andre land gjør mer på digitalisering i næringsliv og offentlig sektor. Jeg er bekymret for at vi ikke evner å utnytte våre fortrinn til å utløse reell innovasjon, skape vekst og møte internasjonal konkurranse. Vi må utdanne flere med digital kompetanse, investere mer i etter- og videreutdanning, øke investeringene i forskning og gjøre det mulig for oppstartsbedrifter å vokse internasjonalt med base i Norge.

Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna

Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna:

– Norge er godt rustet til å møte internasjonal konkurranse framover. Vi har en høyt utdannet befolkning, vi har teknologimiljøer i verdensklasse og vi har en sterk økonomi som kan legge til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon. Nordmenn er også blant de første og beste til å ta i bruk ny teknologi. Samtidig mangler vi nødvendig IKT-kompetanse i mange norske virksomheter. Vi trenger ledere og ansatte med kunnskap innen IKT som kan se hvilke behov virksomhetene har og til hvilken pris. Vi må også kunne mer om sikkerhetsutfordringer knyttet til IKT, og dette bør inn i pensum gjennom hele utdanningsløpet.

Bak konferansen står Tekna, NTNU, SINTEF og Forskningsrådet.

Les også