TEKNAS LØNNSTATISTIKK 2017

Positiv lønnsutvikling

14.12.2017 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

Lønnsutviklingen for Teknas medlemmer i 2017 er igjen stigende etter flere år med synkende vekst. Les hvordan medlemmer i privat, kommunal og statlig sektor opplever årets lønnsoppgjør. Studér tabellene, og sjekk om du tjener nok, i vår lønnskalkulator.

Slik ble lønnsoppgjøret 2017

Teknas lønnsstatistikk per 1. oktober 2017 viser at gjennomsnittslønnen i privat sektor er kroner 840 589, som gir en vekst i gjennomsnittslønnen på 1,9 prosent fra 2016 til 2017, mot 1,2 prosent i 2016. Gjennomsnittslønnen i statlig sektor er kroner 642 563, som gir en vekst i gjennomsnittslønnen på 1,3 prosent fra 2016-2017 mot 2,8 prosent i 2016. I kommunal sektor er gjennomsnittslønnen kroner 664 922, som gir en vekst i gjennomsnittslønnen på 1,8 prosent mot 1,7 prosent i 2016.

Som Tekna-medlem kan du se alle detaljene om lønn i forhold til antall års erfaring, kvartilstall, median og persentiltall ved å logge deg inn på «Min side» på tekna.no. Der vil det også legges ut bransjetall.

Nøkkeltall

Statlig sektor

År Gjennomsnitt Begynnerlønn
2010 522 121 392 617
2011 536 294 402 431
2012 571 273 427 497
2013 586 054 431 094
2014 610 337 443 772
2015 617 014 449 831
2016 634 743 448 855
2017 642 563 446 900

Kommunal sektor

År Gjennomsnitt Begynnerlønn
2010 532 179 413 204
2011 561 498 417 761
2012 588 219 455 416
2013 610 975 473 296
2014 621 741 480 455
2015 642 248 495 043
2016 653 086 503 270
2017 664 922 506 430

Privat sektor

År Gjennomsnitt Begynnerlønn
2010 695 314 434 341
2011 724 056 452 796
2012 751 824 470 355
2013 776 946 490 418
2014 797 473 500 136
2015 814 754 509 220
2016 824 847 511 398
2017 840 589 518 848

Lønnskalkulator:

Sjekk hvordan du selv ligger an i kalkulatoren.
For mer detaljerte opplysninger logg deg inn på «Min side» på Tekna.no.

kr

Les også