Sivilingeniøren som passer på pensjonen din

03.10.2017 | Tekst og foto: Jørgen Hyvang

Toppsjef i Storebrand Asset Management Jan Erik Saugestad fikk aldri praktisert kunnskapene sine i signalprosessering før han ble fanget inn i finansverdenen. Nå forvalter sivilingeniøren fondet på 620 milliarder som utgjør pensjonspengene til 700 000 nordmenn.

SIVILINGENIØR: Jan Erik Saugestad er glad han tok en teknisk utdannelse i Trondheim før han ble fanget av finansen, og tviler på at han ville fått den tekniske kompetansen om han hadde valgt økonomi først.

Selv om hele karrieren har dreiet seg om finans, er Jan Erik Saugestad glad for at han valgte sivilingeniørutdanning først, for så å bygge på med økonomi og administrasjon. Bakgrunnen hjelper han til å sette sammen team av folk med ulik bakgrunn for å plukke de beste selskapene å investere i – fra personer med doktorgrad i kvantefysikk til personer med kompetanse innen jordbruk eller menneskerettigheter.

Skikkelig jobb

– Faren min var sivilingeniør, og han lurte på når jeg skulle få meg en skikkelig jobb, sier Jan Erik Saugestad og smiler.
Å forvalte pensjonspengene til 700 000 nordmenn vil mange mene er en respektabel jobb. Det følger et visst ansvar med å ha ansvar for at 620 milliarder kroner skal yngle.

– Jeg finner denne jobben vel så givende som å bygge en maskin, sier Saugestad.

Fra signalprosessering til finans

Han gikk rett fra studiene i Trondheim og over i konsulentselskapet McKinsey som la til rette for en MBA i finans ved Insead i Frankrike. Han fikk aldri praktisert sine kunnskaper i signalprosessering.

– Jeg var veldig i tvil før jeg startet å studere om jeg skulle velge økonomistudier ved Norges Handelshøyskole, eller bli sivilingeniør i Trondheim. Jeg er glad jeg valgte NTNU, for jeg tviler på at jeg ville tatt en teknisk utdannelse etter økonomistudier, sier Saugestad.

ÅPENT LANDSKAP: Jan Erik Saugestad sitter i åpent landskap med sine kolleger, og har akkurat like mye plass som de andre til å boltre seg på.

Det er viktig for oss å søke både bredde og dybde i kompetanse for å sikre at vi forvalter pengene på en best mulig måte for våre kunder.

Ansetter bredt faglig

Han mener den gode forståelsen for tall han fikk fra ingeniørstudiene har vært viktig for ham i jobbsammenheng. Det gjør det også mer naturlig for ham å ansette folk med ulik bakgrunn for å sette sammen teamet best mulig. Eksempelvis jobber det personer med kompetanse innenfor områder som menneskerettigheter og jordbruk for at Storebrand Asset Management (SAM) skal kunne plukke de beste selskapene å investere i.

– Vi ansatte nylig en med doktorgrad i kvantefysikk som sa han ønsket seg nærmere den virkelige verden, som vi jo absolutt er en del av. Det er viktig for oss å søke både bredde og dybde i kompetanse for å sikre at vi forvalter pengene på en best mulig måte for våre kunder, sier Saugestad.

Glad i endringer

Han har jobbet i Storebrand siden 1999, men har stadig skiftet roller. Leder av SAM ble han i 2015.
– Jeg har gjerne vært i en rolle i tre til fem år. Jeg var investeringsdirektør i nesten 10 år, men da utviklet vi SAM vesentlig og gikk blant annet inn i Sverige. Det passer meg bra, for jeg er glad i endringer. Markeder som er i endring er de mest interessante, sier Saugestad.
Da markedene virkelig endret seg under finanskrisen hadde Storebrand akkurat investert store summer for å sikre seg et svensk pensjonsselskap, og det ble i overkant krevende for selskapet og de ansatte.

– De siste årene har vi også hatt veldig lave renter, og da har det vært krevende å levere den avkastningen vi har garantert på mange av de eldre pensjonsproduktene, sier Saugestad.
Nå er veldig mange over på innskuddsbaserte ordninger, og det gjør det enklere for pensjonstilbyderne å ha kontroll på de fremtidige kostnadene.

Bare oljefondet er større

I perioden Saugestad har jobbet i SAM har forvaltningskapitalen gått fra 180 milliarder kroner til 620 milliarder. Snaut 200 av disse er forvaltet i den svenske delen av virksomheten. Det gjør selskapet til det største private pensjonsfondet, kun slått av Oljefondet som er mer enn ti ganger større.
SAM er investert i mange store børsnoterte selskaper, mange store norske, i ulike verdipapirer, i unoterte selskaper og i eiendom.

BÆREKRAFTIG: Storebrand har vært opptatt av bærekraftige investeringer i 20 år, og Jan Erik Saugestad tror selskaper som satser på det vil være mer lønnsomme enn andre i tiden fremover.

Bærekraft preger alt

Storebrand har jobbet med bærekraftige investeringer i 20 år, men det moteriktige begrepet har endret innhold på alle disse årene.
– Det startet med at man var bevisst på hva man ikke skulle investere i. I dag har vi en langt mer aktiv tilnærming til hva bærekraftig innebærer, og fokus nå er på hva vi skal investere i, sier Saugestad.
Han er overbevist om at de selskapene som tar de globale utfordringene på alvor vil være mer lønnsomme over tid. De preges gjerne av en kultur hvor det aktivt søkes informasjon om innovasjoner, de ser mulighetene og anerkjenner risikoer.
– Dette er ikke noe vi gjør på siden av den investeringsvirksomheten vår. Dette preger alt vi gjør, sier Saugestad.

Vi arbeider med og ønsker oss bedre metoder for å måle effekten av tiltakene som iverksettes. Storebrand bruker blant annet FNs klimamål som en rettesnor. Det innebærer at bærekraftige investeringer blir et bredere begrep enn måling av utslipp og forurensing.
– Tilgang på utdanning hører for eksempel med. I dag gjør teknologien det mulig for nye aktører å konkurrere med de tradisjonelle undervisningsinstitusjonene. En professor kan lett undervise tusenvis av mennesker over nett, sier Saugestad.

Teknologiforståelse er viktig

Selv om han ikke bruker sin tekniske utdannelse direkte i det daglige, er innsikten og forståelsen viktig for jobben som leder. Storebrand må som alle andre finansinstitusjoner bruke stadig mer avanserte metoder for å spare kostnader og gi kundene det de forventer.
– Vi bruker «big data» for å kunne gi kundene våre bedre råd, vi har investert i roboter som bedrer servicen overfor kundene våre og vi overvåker serverparken vår med kunstig intelligens for å avdekke feil før de oppstår for å nevne noen eksempler, forteller Saugestad.

På privaten har Saugestad også et bevisst forhold til det bærekraftige, men tror han skiller seg mer ut når det gjelder investeringer enn levesett.
– Jeg er ikke blitt vegetarianer, og er nok som gjennomsnittsnordmannen. Derimot sparer jeg mer i bærekraftige fond, sier Saugestad.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet