Tema: Vi nærmer oss hovedoppgjør

Shipping har høyest lønnsnivå

01.02.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud

Shipping har de høyeste lønningene i Norge for lønnsmottagere med master- og forskerutdanning. Olje- og gassnæringen følger på andreplass med langt flere ansatte.

Foto: Eidesvik, pressebilde

Les også: Oljeledere på lønnstoppen

Torsdag kom Statistisk Sentralbyrå med nye tall for lønnsutviklingen fra september 2016 til september 2017. Tallene baserer seg på alle lønnsmottagere i hele Norge brutt ned på yrker og næringer.

Shipping, olje og metall på topp

For lønnsmottagere med høyere lengre utdanning er det «Sjøfart og kysttrafikk med gods» som har høyest gjennomsnittlig månedslønn med 94.600 kroner etterfulgt av «Utvinning av råolje og naturgass inkludert tjenester» på andreplass med 91.000 kroner. Månedslønn inkluderer her uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtidsgodtgjørelse.

Bonheur er det største norskregistrerte shipping-selskapet basert på omsetning, mens Statoil og Aker Solutions er størst innen henholdsvis oljeutvinning og oljetjenester.

Basert på antall arbeidsforhold med høyere lengre utdanning utgjør shipping en liten næring med 619 arbeidsforhold. Til sammenligning omfatter olje- og gassutvinning inkludert tjenester 11.960 arbeidsforhold.

På tredjeplass for lønnsnivå følger metallindustri med en gjennomsnittlig månedslønn på 88.550 kroner. Hydro Aluminium er største norskregistrerte selskap i denne kategorien.

IT-tjenester på 25. plass

Blant 80 næringer kommer IT-tjenester på 25. plass med en månedslønn på
66.550 kroner. Tross mangel på IT-kompetanse har gjennomsnittslønningene sunket marginalt fra 2016 til 2017. Gjennomsnittslønningene i en næring påvirkes imidlertid av en sammensetningseffekt fra de som sluttet eller mistet jobben på den ene siden, og de nyansatte på den andre siden. Sammensetningseffekten er størst i bransjer med større strukturendringer, som for eksempel IT-tjenester hvor det er sterk vekst i antall arbeidsforhold.

Sammensetning påvirker lønnsutvikling

SSB har foretatt en analyse av sammensetningseffekten for oljenæringen fra 2015 til 2016. Den analysen omfatter alle utdanningsgrupper og viste at ansatte med lavere lønnsnivå sluttet eller mistet jobben i oljenæringen, som isolert førte til at den gjennomsnittlige månedslønnen gikk opp med 2,4 prosent i denne næringen. Den isolerte effekten de nyansatte bidro med var å dra ned gjennomsnittslønnen med 0,8 prosent. For personer som var ansatte på begge tidspunkt, var det i gjennomsnitt ingen lønnsendring i perioden.

Les også