Tidenes satsing på realfag i skolen:

Se skolenes resultater her

21.11.2017 | Tekst: Øystein Krogsrud | Foto: Chiara Nath

Se hvordan 8. trinn på ulike ungdomsskoler gjør det på nasjonale prøver i regning. I tabellen under ligger alle ungdomsskolene med resultater over gjennomsnittet. I tillegg kan man velge å se en fylkesvis rangering.

Merk at mange skoler er så små at sammenligninger av resultater fra et år til et annet, eller med det nasjonale gjennomsnittet, ikke alltid gir mening. Dette er forklart nærmere av NIFU her.

Les også