Samfunnsviterne
og Tekna på topp

09.05.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud

Samfunnsviterne og Tekna har siste ti år hatt høyest prosentvis medlemsvekst blant alle norske arbeidstagerorganisasjoner som har rapportert medlemstall til SSB.

Spirer og gror. Det spirer og gror i Teknas medlemsmasse. Her er noen av Teknas mange medlemmer fra en tidligere samling av mentorer for Tekna-gründere. Fra venstre Tor Hovde, Sigurd Gosse, Sybolt Leffert Visser, Per Møller-Pedersen og Anne Lein Kristiansen. Foto: Sverre Chr. Jarild

– Samfunnsviterne, som er store i offentlig sektor, har utvidet medlemsgrunnlaget i løpet av de siste ti årene og har hatt sterk vekst. At Tekna ligger på andreplass de siste ti år viser at vi har lykkes med rekrutteringsarbeidet vårt, og det er svært gledelig. Tekna har sin største medlemsmasse i privat sektor, og vi er den største og naturlige fagforeningen for mastere innen teknologi og realfag, sier generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i Tekna.

Strukturendringer påvirker medlemsutvikling

Flere fagforeninger er negativt påvirket av rekruttering fra bransjer som har hatt generell nedbemanning, som eksempelvis Finansforbundet og Norsk Journalistlag. Generelt er det høy medlemsvekst i fagforeninger som rekrutterer medlemmer med lang utdanning.

– Totalt ser vi at alle akademikerforeningene vokser, noe vi synes er gledelig. Næringslivet blir stadig mer spesialisert, og det er behov for flere med masterutdanning, sier Horneland Kristensen.

Navneendring startet medlemsvekst

Generalsekretæren relaterer den sterke medlemsveksten til navneendringen fra Norske Sivilingeniørers Forening til Tekna fra 2004.

– Navneendringen i 2004 ga et klart signal om at Tekna ikke lenger er en ren sivilingeniørforening, men en forening for alle med master innen teknologi- og naturvitenskapelige fag. Det har gitt gode resultater. Veksten viser at arbeidet vårt med å rekruttere blant unge, masterutdannede teknologer og realister gir resultater.

Les også