Teknas Arbeidsvilkårsundersøkelse

Rolls-Royce-tillitsvalgt kjemper for arbeidsplasser på Møre

4.04.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal.

Helene Rangnes står midt oppe i sin tøffeste kamp som Tekna-tillitsvalgt hittil. Sammen med tillitsvalgte fra andre organisasjoner kjemper hun for at kompetanse og 1600 arbeidsplasser i Rolls-Royce Marine, hovedsakelig på Sunnmøre, skal forbli i Norge.

Møtte næringsministeren: Hovedtillitsvalgt i Tekna-gruppa i Rolls-Royce Marine, Helene Rangnes fikk med seg Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i møtet med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å diskutere hva som kan gjøres for å bevare norske arbeidsplasser og norsk kompetanse når de utenlandske eierne av selskapet selger seg ut. (Foto: Frode Ersfjord, FLT)

Les også: De tillitsvalgtes «store styrkeprøve»

Det har vært en svært hektisk tid for hovedtillitsvalgt i Tekna-gruppa i Rolls-Royce Marine AS, på Sunnmøre etter at de januar fikk vite av moderselskapet i England skulle legge marinedivisjonen ut for salg.
– Det er jo ikke hundre prosent sikkert vi skal selges, men ganske sikkert. Hovedfokuset for oss tillitsvalgte er at alle arbeidsplassene i Norge skal bestå uavhengig av hvem som evt kjøper oss, sier hovedtillitsvalgt i Tekna-gruppa Helene Rangnes.

Krevende ventetid

– Det mest utfordrende er at det har vært en veldig hektisk tid med veldig mange møter og mye som skal organiseres på tvers av fagforeninger internt her i bedriften. Det hadde vært fint med en rask avklaring, for nå sitter vi litt i limbo og venter, samtidig som det er «business as usual» med leveranser og kunder. Det er krevende for alle.

Selv har hun jobbet 11 år i bedriften etter at hun var ferdig utdannet sivilingeniør, og har ingen ønsker om å flytte.
– Da informasjonen om mulig salg kom, satte vi tillitsvalgte fra ulike organisasjoner oss sammen for å se på hvilke virkemidler vi har og hva som er realistisk å få til. Vi har brukt mye tid på å diskutere og få ned på papiret på en god og tydelig måte hvordan vi sammen best skulle spisse budskapet inn mot politikere og media. Vi er samstemte om at det viktigste er å bevare de norske arbeidsplassene.

Det skjedde veldig mye i slutten av februar og begynnelsen av mars for Helene Rangnes og de andre tillitsvalgte. Plutselig ble det møte med næringsministeren, og med Møre- og Romsdalsbenken på Stortinget.

Annerledes dag på jobben

– Du kan trygt si at 22. februar, ble en annerledes dag på jobben. Vi var seks hovedtillitsvalgte fra de ulike hovedorganisasjonene Tekna, Nito, Fellesforbundet, FLT, Lederne og Negotia som reiste fra Ålesund til Oslo og morgenen for å møte næringsministeren. Vi var selvfølgelig spente. Det var en helt ny situasjon for oss.

– For min det fikk jeg utrolig god og konstruktiv støtte fra Tekna sentralt. Både presidenten i Tekna og direktør for samfunnspolitisk seksjon viste stort engasjement for saken. Sammen med dem og kommunikasjonsseksjonen i Tekna gikk jeg gjennom budskapet til politikerne og fikk nyttige tips om hvordan vi skulle legge frem budskapet best mulig i møtet med politikere, og jeg fikk gode råd til hvordan møte radio og TV.

Det er første gang Helene Rangnes har vært i møte med politikere på toppnivå, så hun forteller at hun var rimelig spent. – Vi ble godt tatt imot av en veldig engasjert og imøtekommende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han virket oppriktig interessert i det vi la fram, og kom med gode spørsmål og innspill, og var tydelig på at han ønsket å treffe oss igjen.

– Etter møtet med ministeren bar det rett opp til NRK på Marienlyst for intervju i radio. Det var også en ny opplevelse. Og da vi landet på Vigra Ålesund, sto NRK distriktsnyheter og ventet på oss i ankomsthallen. Så da ble det enda et intervju som ble sendt på TV kort tid etterpå.

Politikermøte: Sammen med hovedtillitsvalgte i Nito, Fellesforbundet, FLT, Lederne og Negotia i Rolls-Royce Marine, møtte hovedtillitsvalgt i Tekna-gruppa i bedriften, Helene Rangnes næringsminister og Stortingspolitikere med mål å bevare 1600 arbeidsplasser i Norge. (Foto: Frode Ersfjord, FLT)

Bevare kompetansen i Norge

Helene Rangnes håper staten vil bidra med gode forsknings- og utviklingsprogrammer i framtida slik at en ny eier vil synes det er attraktivt å drive butikk i Norge. – Får vi inn nye eiere med gode perspektiver kan det ligge gode muligheter i dette salget, både for dette selskapet og for den maritime næringen i Norge, sier hun.

– Det er viktig å ta vare på den kompetansen vi har bygget opp gjennom generasjoner. Fra politisk hold heter det at Norge skal være best på havrom. Da trengs godt maritimt utstyr, og der er vi blant verdens beste. Rolls-Royce Marine med sine 1600 arbeidsplasser, er en meget sentral aktør i den maritime klyngen på Sunnmøre. Det dreier seg om over 1400 arbeidsplasser på Sunnmøre, i underkant av 200 i Bergen og Trondheim, og noen få i Oslo.

– Vi håper på en langsiktig eier som er villig til å satse videre på produktporteføljen og som vil opprettholde aktiviteten i Norge. For at nye eiere skal ønske å videreføre virksomheten her, har vi også tatt kontakt med lokalpolitikerne i de kommunene der vi har virksomhet.

– Forrige uke hadde vi et veldig godt møte med ordføreren i Ålesund om hvordan lokalpolitikere og kommunen kan bidra til dette, sier Rangnes.

I mellomtiden går salget går sin gang i bakgrunnen. – Det er jo et helt lovlig salg, og i den prosessen har vi ikke så mye vi skal ha sagt. Etter at alle interessenter er på plass, vil det bli foretatt en siling til man sitter igjen med en håndfull potensielle kjøpere. Hele prosessen til vi har fått nye eiere er estimert til å ta alt fra seks til 18 måneder.
– Vi må bare være positive – tenke at det kan bli bra for oss, sier Tekna-tillitsvalgte Helene Rangnes.

– Vi håper på en langsiktig eier som er villig til å satse videre på produktporteføljen og som vil opprettholde aktiviteten i Norge.

Les også