Prosesslærlingen som ble leder av Tekna Student

05.04.2019 | Tekst: Anne Grete Nordal

Med bakgrunn som lærling innen treforedling, har den nye lederen av Tekna Student, Sigurd Harstad selv erfart hvor nyttig praksis er for å forstå teorien godt. Nå jobber han for flere praksisplasser ute i næringslivet – en viktig og mer aktuell sak enn noen gang for studenter.

Nytt studiested: Sigurd Harstad har funnet seg til rette på masterstudiet ved NTNU i Trondheim etter bachelor ved Universitet i Bergen – ikke minst takket være miljøet blant studentkontaktene i Tekna.

– Jeg gikk en fireårig linje på videregående med en blanding av yrkesfag og teoretiske fag. Opplegget inneholdt en lærlingperiode i Norske Skogs papirfabrikk i Halden. Det betyr at jeg har fagbrev som prosessoperatør, forteller Sigurd Harstad. Nå studerer han petroleumsfag ved NTNU i Trondheim. På studentenes årsmøte i februar ble han valgt til ny leder av Tekna Student og studentutvalget i Tekna.

Uaktuelt å ikke være medlem

– Jeg har sett det beste av Tekna hele veien fra jeg meldte meg inn andre uka på bachelorstudiet i Bergen, til i dag når jeg går første året på masterutdanningen ved NTNU i Trondheim. Det er vanskelig å skjønne de som ikke er medlem, sier Sigurd. Han snakker både om det faglige og sosiale tilbudet, og om fordeler innen forsikring, tilgang til lønnsstatistikk og rådgivning. Selv er han spesielt opptatt av at Tekna er en arena der du kan møte folk fra andre fagretninger enn din egen. – Jeg har mine beste venner blant Teknas studenttillitsvalgte. Han har også sansen for de som ikke er så aktive i Tekna-sammenheng. – Det er helt greit å aldri møte på kurs, og kun være medlem på grunn av fordelene du for eksempel har innen forsikring.

Kom ikke inn første gang

Han ler litt når han tenker på starten som studentkontakt, eller rettere sagt det som ikke ble starten. – Jeg gikk forbi en Tekna-stand andre uka på bachelorstudiet i prosessteknologi i Bergen, og så noen av fadderne mine der. De anbefalte å melde meg inn i Tekna, og til og med søke om å bli studentkontakt. Det gjorde jeg, men ble ikke tatt opp. Da jeg søkte på nytt året etter, ble jeg tatt opp som studentkontakt. Litt gøy å tenke på at jeg ikke ble tatt opp første gang, nå som jeg er leder av Studentutvalget (SU), sier Harstad.

Etter ett års militærtjeneste i Sjøforsvaret, ble han godt kjent med Bergen, og valgte å studere prosess- og petroleumsteknologi ved universitetet der.

– Jeg trivdes veldig godt der. Selv om petroleumsstudiet gikk fra veldig attraktivt til å ha ledige plasser da oljekrakket satte inn, synes jeg studiet var kjempeinteressant. Og som en av foreleserne mine sa, må man regne med bølgedaler i den bransjen.

Lærte å tørre mer av amerikanere

Ett av semestrene var han utvekslingsstudent i New Mexico. – Det var litt av en kontrast å dra fra Bergen i regn til New Mexico i stekende sol. Han forteller om et spennende og annerledes studieopphold.

– Noe av det viktigste for meg var å lære å snakke engelsk bedre. Jeg lærte også å tørre litt mer. Amerikanere er helt rå på å bli kjent med folk. De slår av en prat med hvem som helst. Jeg har prøvd å ta med meg noe av den åpenheten hjem til norske forhold blant annet overfor utenlandske studenter.

Av Teknas vel 77000 medlemmer, er noe over 12000 studentmedlemmer. Sigurd mener Teknas studentmiljø er en fin arena å finne venner på når du for eksempel kommer til et nytt studiested. – For meg er det helt naturlig at Tekna-folk er nettverket mitt også her i Trondheim. Det er veldig inspirerende å møte studentkontakter fra de ulike lærestedene rundt omkring i landet, sier han. Studentutvalget består av åtte personer der hver enkelt har oppgaven med å holde kontakten med de ulike studiestedene. Sigurd forteller at de nå jobber med å få til bedre dialog mellom studentene på lærestedene og Studentutvalget.

Prinsipp under press: Som leder av Tekna Student følger Sigurd Harstad nøye med på debatten om gratisprinsippet for høyere utdanning. – Denne ordningen er det viktig å hegne om, sier han.

Viktig stemme for studentene

– Når du sitter i Studentutvalget, jobber du med saker du mener er viktige for studenter som studentvelferd, arbeidsmarkedet for nyutdannede og utdanningspolitikk. Vi får god støtte fra Tekna sentralt, og det er veldig lærerikt å se hvordan politiske prosesser fungerer.

Som leder av Studentutvalget, møter Sigurd i hovedstyremøtene i Tekna. – Det oppleves veldig spennende å møte i et så seriøst forum som Hovedstyret. Foreløpig har jeg bare vært på to møter. Det er gøy og lærerikt, og jeg føler at jeg blir tatt på alvor. Jeg er svært bevisst på å representere studentene som en særegen gruppe blant medlemmene.
Sigurd er opptatt av å lære. – Jeg plukker med meg alt jeg kan, og liker å levere godt på det jeg holder på med, uavhengig om det er fag eller andre ting.

Nyttig medietrening

Både han og de andre studentene som ble valgt inn i SU fikk kjørt seg en hel dag på medietrening i Tekna-regi kort tid etter studentes årsmøte i februar. – Det var veldig nyttig å trene på å holde innlegg og kunne svare på vanskelige spørsmål fra media.
Noe har han allerede fått bruk for. – Jeg har holdt et innlegg for Sosialistisk ungdom om hva vi i Tekna Student er opptatt av. Dessuten skal jeg på landsmøtet i Norsk studentorganisasjon (NSO) i Tønsberg nå til helgen. Jeg er invitert som gjest, så jeg satser på å prate med folk og vise fram hva Tekna står for. Det er viktig å være i de fora hvor Tekna kan synes.

Praksisplasser og gratisprinsipp

I en kronikk i nettavisen Khrono.no har Harstad nylig utfordret norske bedrifter til å åpne dørene for flere praksisplasser for studenter. Tekna Student ønsker seg ordninger som gjør det attraktivt for næringslivet å tilby praksisplasser og til å inngå forpliktende avtaler med universitetene.

– En annen sak vi mener er veldig viktig å følge med på, er gratisprinsippet for høyere utdanning i Norge. Det er under press. Tekna Student er helt klar på at det skal være gratis å ta utdanning ved statlige institusjoner i Norge, både for norske og internasjonale studenter. Gratisprinsippet er det viktigste virkemiddelet vi har for å sikre lik rett til utdanning. Denne saken følger vi tett med på, sier Sigurd Harstad.

Les også