Tekna på Arendalsuka:

Krever bedre datasikkerhet og IKT-utdanning

Publisert 10.08.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal | Foto: Mikkel Moe

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg gleder seg til å møte politikere og andre beslutningsdeltakere under Arendalsuka 14.-18. august, og debattere fremtidens kompetansebehov innen IKT, masseovervåkning og digitalt grenseforsvar.

Under Arendalsuka vrimler det av beslutningstakere i ulike interesseorganisasjoner og politiske partier. (Foto: Hanna Arrestad, 2016)

– Arendalsuka i august er en viktig arena for Tekna. Jeg ser frem til å møte politikere fra alle partier, ulike organisasjoner og interessegrupper i samfunnet, og media. Her får vi i Tekna muligheten til å debattere hvordan vi skal utvikle samfunnet videre, og jobbe for at våre saker blir satt på dagsorden, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

– Arendalsuka i august er en viktig arena for Tekna. Jeg ser frem til å møte politikere fra alle partier, ulike organisasjoner og interessegrupper i samfunnet, og media. Her får vi i Tekna muligheten til å debattere hvordan vi skal utvikle samfunnet videre, og jobbe for at våre saker blir satt på dagsorden, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna stiller sterkt med aktive ungsompolitikere, egne debatter og som deltakere i andres debatter. I år har Tekna en klar IKT- og digitaliseringsprofil. Tekna-presidenten skal delta i fire debatter. – Jeg er spent på alle sammen, og håper vi når fram med våre budskap sier hun.

Brennhett om datasikkerhet

Usikkerhet om sikkerhet blir Teknas hovedarrangement. – Dette temaet er svært aktuelt. Ikke minst ble det synliggjort i sommer både ved Statoil-saken og i saken hos den svenske Transportstyrelsen, sier Lyngsnes Randeberg. Tekna har invitert et faglig tungt panel, med direktør i Simula og leder av Lysne-utvalgene Olav Lysne, Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur i NSM, og Einar Lunde, avdelingsdirektør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, til debatt om digital sikkerhet og sårbarhet. Tekna spør hvordan nasjonale myndigheter og samfunnet vårt er rustet til å møte utfordringene med cyberkriminalitet, masseovervåkning, hacking og et helt annerledes trussel- og risikobilde i fremtiden. Som vorspiel til temaet har Tekna Student invitert Martin Ingesen (22) som er kåret til Norges beste IT-sikkerhetsekspert, og ungdomspolitikere til debatt om muligheter og slagsider ved digitalisering.

– Denne debatten er særdeles viktig for fremtiden. Tekna er klar på at vi må sikre og utvikle sterke kompetansemiljøer innenfor digital sikkerhet og sårbarhet, vi må stille tydelige krav til hva som skal inngå i sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger, og vi må utnytte muligheten til å gjøre digital sikkerhet til et konkurransefortrinn i fremtidens næringsutvikling.

– Det skal også bli veldig interessant å delta på debatten i regi av Datatilsynet med tema masseovervåking og digitalt grenseforsvar, sier Lyngsnes Randeberg. – Teknas høringsuttalelse til saken om digitalt grenseforsvar har vært viktig. Vi brukte fagkompetansen blant medlemmene, og valgte å fokusere på de teknologiske svakhetene ved rapporten. Tekna har i den forbindelse også etterlyst ytterligere utredninger før et digitalt grenseforsvar eventuelt kan innføres.

Tekna er klar på at vi må sikre og utvikle sterke kompetansemiljøer innenfor digital sikkerhet og sårbarhet.

Trenger flere med relevant IKT-utdanning

Et annet viktig tema er høyere utdanning innen IKT, og fremtidens kompetansebehov.
– Vi kommer til å trenge flere med tung IT-kompetanse fremover. Det er viktig at vi diskuterer hvilken kompetanse som trengs, og at vi har en gjennomtenkt plan for oppskalering og økning i studieplasser og IT-forskning. Hvilken type kompetanse trengs og i hvilket omfang? Jeg er opptatt av tett dialog mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene for å sikre relevans. Næringslivet kan ikke bestemme pensum i studiene, men bør bidra med å sikre at studentene får økt innsikt og motivasjon gjennom å få testet ut teorien i praksis i løpet av studiene.

Sammen med IKT-Norge, Abelia og NITO utfordrer Tekna kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og stortingsrepresentant Trond Giske til debatt. Dessuten møter direktør Berit Svendsen i Telenor IKT-student Mia Sandstrøm til samtale.
– Dette temaet opptar meg. Vi må ha relevante studier, riktig dimensjonering og godt og tett samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv for å møte fremtidens kompetansebehov innen IKT, sier Lyngnes Randeberg.

IKT i grunnskolen – på godt og vondt

Hun deltar også i en debatt om digitalisering fremmer eller hemmer god læring i skolen. Fortrenger digitale verktøy for eksempel håndskrift og lesing på papir, og er det bra eller uheldig? Hvordan kan teknologene og skole-Norge sammen utvikle god læringsteknologi? Der møter Lyngnes Randeberg Lektorlagets leder Rita Helgesen, sammen med Torgeir Waterhouse, IKT-Norge og Christine Korme, Abelia og Venstres politiske ledelse til debatt.

– I denne debatten kommer jeg til å stille spørsmål om lærernes digitale kompetanse er god nok og om den i såfall blir brukt riktig. Det er også interessant å stille spørsmål om hva vi mener med digital kompetanse og om hvilke kompetansemål som bør kreves. Er det for eksempel avgjørende for fremtidig rekruttering til realfag og teknologi hvilke digitale verktøy elevene har brukt gjennom skoleløpet?

Se Tekna-programmet her:
https://www.tekna.no/aktuelt/arendalsuka2017/

Arendalsuka

Arendalsuka er en uformell arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og publikum, for å debattere og utforme politikk. Målet er å få folk til å engasjere og interessere seg for politikk, og at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med de mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv. Den holdes hvert år i midten av august, første gang arrangert i 2012. Den er et uavhengig dugnadsprosjekt, og privatpersoner står bak ideen. Den har vokst hvert år siden. I 2016 foregikk 598 ulike arrangement i løpet av seks dager. I fjor passerte 48000 personer arrangementet. 215 pressefolk var akkreditert til uka. Politisk gate var fylt opp med 160 stands, og 1550 personer var involvert som foredragsholdere, debattanter eller debattledere.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.