Pionerene: Her er de norske foregangskvinnene innen teknologi og naturvitenskap

Når dagens unge kvinner søker seg til teknologistudier, heies de fram fra mange hold. Det har vært en lang reise å komme dit vi er i dag. Noen kvinner gikk foran og søkte seg til typiske mannsbastioner. Dagens kvinnelige teknologer står på skuldrene av disse foregangskvinnene.
Denne uken presenterer Tekna Magasinet noen av de norske kvinnelige pionerene innen teknologi og naturvitenskap. Dette er en republikasjon av en artikkel skrevet av Julie C. Knarvik i 2014.

1963
Synnøve Inga Liaaen Jensen,
NTHs første kvinne med dr.techn.-grad

03.03.2019 | Tekst: Anne Grete Nordal | Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Levert av Sverre Chr. Jarild

Synnøve Inga Liaaen Jensen (f. 1932) fra Ålesund, kjemiker og professor emeritus ved NTNU. Hun avla i 1963, som første kvinne i Norge, dr.techn.-graden. Hun ble i 1970 utnevnt til professor i organisk kjemi ved Norges tekniske høgskole, og var institusjonens første kvinnelige professor. I 1986 ble hun utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i München.
Jensens fagfelt er organisk kjemi. Hun har særlig arbeidet innen naturstoffkjemi, og har forsket på fargestoffet karotenoider. Kongen utnevnte Jensen i 2008 til kommandør av St. Olavs Orden «for hennes innsats som forsker og rollemodell.»

I morgen skriver vi om Anne-Grete Ellingsen.

Les om Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg som helsegründer med utvikling av en leddgiktskanner

Artiklene er reprodusert og omarbeidet fra første publisering i Tekna Magasinet i 2014. Kilder: Wikipedia, Jorunn Sem Fure. Bind 3: “Inn i forskningsalderen” av det store verket om Universitetet i Oslo som kom ut i jubileumsåret 2011, Dagens Næringsliv, Dusken.no. Norsk kjemisk selskap, Equior.no.

Les også