Pionerene: Her er de norske foregangskvinnene innen teknologi og naturvitenskap

Når dagens unge kvinner søker seg til teknologistudier, heies de fram fra mange hold. Det har vært en lang reise å komme dit vi er i dag. Noen kvinner gikk foran og søkte seg til typiske mannsbastioner. Dagens kvinnelige teknologer står på skuldrene av disse foregangskvinnene.
Denne uken presenterer Tekna Magasinet noen av de norske kvinnelige pionerene innen teknologi og naturvitenskap. Dette er en republikasjon av en artikkel skrevet av Julie C. Knarvik i 2014.

1919
Margot Holtan og
Randi Holwech,
Første kvinnelige sivilingeniører

28.02.2019 | Tekst: Anne Grete Nordal| Foto: NTNU. Levert av Sverre Chr. Jarild

Margot Holtan f. Dorenfeldt (1895-1986) og Randi Holwech (1890-1967), var Norges første kvinnelige sivilingeniører som ble uteksaminert ved NTH i 1919.
Margot var ansatt som assistent ved Universitetets kjemiske laboratorium i 1920 i Oslo og som førsteamanuensis fra 1920–23 på samme sted. Fra 1946 var hun byråsjef ved Treforedlingskontoret, Industridepartementet. Hun har vært formann i Reguleringsfondet for treforedlingsindustrien og styremedlem i Papirindustriens Forskningsinstitutt og i Statsfondet for skogindustri og skogbruk.
Randi Holwech utdannet seg som kjemiingeniør, arbeidet 1919-20 i laboratoriet til Marie Curie i Paris, praktiserte så noen år som kjemiker, men brøt cirka 1925 over tvert og begynte å male.

I morgen skriver vi om Ellen Gleditsch.

Les også:
For å motivere jenter til teknologistudier, inviterte NTNU sist høst jenter fra videregående skoler til Teknologiuke for jenter

Jenteprosjektet Ada ved NTNU tok med seg 140 jenter for å besøke teknologibedrifter i Oslo

På få tiår har Tekna gått fra å være en herreklubb til å bli likestilt, men kvinnene henger fortsatt langt etter innen IKT

Tara Jahangiry (25) begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet

Artiklene er reprodusert og omarbeidet fra første publisering i Tekna Magasinet i 2014. Kilder: Wikipedia, Jorunn Sem Fure. Bind 3: “Inn i forskningsalderen” av det store verket om Universitetet i Oslo som kom ut i jubileumsåret 2011, Dagens Næringsliv, Dusken.no. Norsk kjemisk selskap, Equior.no.

Les også