Pionerene: Her er de norske foregangskvinnene innen teknologi og naturvitenskap

Når dagens unge kvinner søker seg til teknologistudier, heies de fram fra mange hold. Det har vært en lang reise å komme dit vi er i dag. Noen kvinner gikk foran og søkte seg til typiske mannsbastioner. Dagens kvinnelige teknologer står på skuldrene av disse foregangskvinnene.
Denne uken presenterer Tekna Magasinet noen av de norske kvinnelige pionerene innen teknologi og naturvitenskap. Dette er en republikasjon av en artikkel skrevet av Julie C. Knarvik i 2014.

1990
Berit Kvæven
Teknas førstedame

05.03.2019 | Tekst: Anne Grete Nordal | Foto: Oslo Venstre/Jo Straube

Berit Kvæven (f. 1942) fra Øvre Sirdal ble i 1990 valgt til Teknas første kvinnelige president. Kvæven er utdannet sivilingeniør fra NTH (nå NTNU) i 1967, og tok doktorgrad i kjemi i 1976. Da jobbet hun i Statens forurensningstilsyn. Etter hvert jobbet hun som sjefsingeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet, hun var leder av FNs overvåkingsprogram for sur nedbør og satt i styret i Statens atomtilsyn.
Hun har vært aktiv i norsk politikk for Venstre. Hun var blant annet personlig sekretær (tilsvarende politisk rådgiver) i Forbruker- og administrasjonsdepartementet i Lars Korvalds regjering (1972–1973), nestleder i Venstre fra 1976 til 1982, president i Tekna fra 1990 til 1993, nestleder i Akademikernes Fellesorganisasjon fra 1991 til 1993, vararepresentant til Stortinget fra 1997 til 2001 og leder for Norsk Kvinnesaksforening fra 2004 til 2006.
Etter en lang og spennende karriere som forsker, og i ledende stillinger i forvaltningen, politiker og kvinnesakskvinne, gikk Kvæven av med pensjon i 2012, 70 år gammel.

I morgen skriver vi om Siri Margrethe Kalvig.

Les også:
Spiseproblemer på videregående ødela nesten Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg studiemuligheter

Les om Helene Ragnes tøffe kamp som Tekna-tillitsvalgt

Tekna-president, Lise Lyngsnes Randeberg er blant landets mektigste kvinner, ifølge Kapitalkåring

Studentleder Tonje Løvstakken ville kurere egen høydeskrekk med fallskjermhopp

Artiklene er reprodusert og omarbeidet fra første publisering i Tekna Magasinet i 2014. Kilder: Wikipedia, Jorunn Sem Fure. Bind 3: “Inn i forskningsalderen” av det store verket om Universitetet i Oslo som kom ut i jubileumsåret 2011, Dagens Næringsliv, Dusken.no. Norsk kjemisk selskap, Equior.no.

Les også