Tema: Vi nærmer oss hovedoppgjør

Oljeledere på lønnstoppen

01.02.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud

Ledere innen olje- og gassutvinning har høyest gjennomsnittslønn av 336 yrkeskategorier i Norge. Oljelederne er eneste kategori med en månedslønn på over 100.000 kroner.

Foto:Ole Jørgen Bratland / Statoil

Les også: Shipping har høyest lønnsnivå

Torsdag kom Statistisk Sentralbyrå med nye tall for lønnsutviklingen fra september 2016 til september 2017. Tallene baserer seg på alle lønnsmottagere i hele Norge brutt ned på yrker og næringer.

Olje, finans og offentlig på topp

Blant alle lønnsmottagere er det «Ledere av olje- og gassutvinning mv.» som har høyest gjennomsnittlig månedslønn med 104.360 kroner etterfulgt av «Handels- og skipsmeglere» på andreplass med 96.450 kroner. Månedslønn inkluderer her uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtidsgodtgjørelse.

Yrkeskategorien for den enkelte rapporteres inn av den respektive arbeidsgiver gjennom A-ordningen. Yrkeskoden skal bestemmes av faktiske arbeidsoppgaver, men erfaring viser ifølge SSB at det grovt stemmer med utdanning der det er relevant.

Geologer topper Tekna-fagene

Blant Tekna-fagene kommer «Geologer og geofysikere» øverst, utenom oljelederne. Den oljedominerte yrkesgruppen har hatt en gjennomsnittlig lønnsnedgang fra en månedslønn på 83.900 kroner i 2015 til 80.930 kroner i 2017.

Til sammenligning har «Sivilingeniører – geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv» hatt en gjennomsnittlig lønnsvekst fra en månedslønn på 75.100 i 2015 til 76.910 i 2017. Gjennomsnittslønningene påvirkes imidlertid av en såkalt sammensetningseffekt.

Sammensetning påvirker lønnsutvikling

SSB har foretatt en analyse av sammensetningseffekten for oljenæringen fra 2015 til 2016. Analysen viste at ansatte med lavere lønnsnivå sluttet eller mistet jobben i oljenæringen, som isolert førte til at den gjennomsnittlige månedslønnen gikk opp med 2,4 prosent i denne næringen. Den isolerte effekten de nyansatte bidro med var å dra ned gjennomsnittslønnen med 0,8 prosent. For personer som var ansatte på begge tidspunkt, var det i gjennomsnitt ingen lønnsendring i perioden.

Forskjeller blant sivilingeniører

Ovennevnte «Sivilingeniører – geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv» tjener mest blant sivilingeniørene, etterfulgt av «Sivilingeniører – elkraftteknikk» med en gjennomsnittlig månedslønn på 68.260 kroner. Lavest ligger «Sivilingeniører – industri og produksjon» med en månedslønn på 55.540 kroner. Det er lave lønninger i statsforvaltningen som drar gjennomsnittet ned for «Sivilingeniører – industri og produksjon». I privat sektor isolert er det «Sivilingeniører – telekommunikasjon» som har lavest gjennomsnittslønn.

Les også