Vi følger jobbene

«Følg pengene» er et mantra blant mange næringslivsjournalister. Tekna Magasinets variant er «følg jobbene».

Tekna Magasinet starter med denne utgaven en ny serie hvor vi vil trekke frem bransjer og selskaper hvor det skapes mange nye Tekna-jobber. Det siste året er det blitt 28 prosent flere registrerte arbeidsledige innen NAVs kategori «Ingeniør og IKT-fag». Størsteparten stammer fra oljerelatert ledighet. Vårt svar er ikke å se på hvor jobbene mistes, men hvor de nye skapes.

Parallelt med at vi har gått fra analog til digital distribusjon, har vi også startet en satsing på datadrevet journalistikk. Fra medlemsregisteret har vi tatt ut en liste over alle Tekna-medlemmenes arbeidsgivere. Via Enhetsregisteret har vi sett på disse arbeidsgivernes utvikling i antall ansatte det siste året. Slik har vi fått en automatisert tilgang på et hundretalls gode historier, der hvor vi tidligere ville ringt rundt for å spørre en og en.

Fra SSB har vi fått en oversikt over nasjonale tall for sysselsetting på det som kalles 4-siffer NACE-koder. Der ser vi at næringskode 42.13, bygging av bruer og tunneler, har hatt størst vekst blant bransjene med mange Tekna-medlemmer. Men vi har likevel valgt å starte med it-næringen.

Når vi rangerer etter prosentvis vekst i antall ansatte i it-næringen finner vi en rekke små, spennende og relativt nystartede selskaper. I SSB-tallene finner vi i tillegg at det er skapt rundt 6000 nye arbeidsplasser i it-næringen siden 2011, definert på næringskoder som har it som kjernevirksomhet.

Vi har besøkt MazeMap i Trondheim som har gått fra fem ansatte i juli i fjor til 17 ansatte i juli i år. Det er den høyeste prosentvise veksten, og den er i hovedsak skapt ved hjelp av automatisering og kunstig intelligens.

Otto Backer Solberg i IBM sier til Dagens Næringsliv at kunstig intelligens og kognitiv teknologi vil bli like viktig for den digitale revolusjonen som det dampmaskinen var for den industrielle revolusjonen.

Heidi Austlid i IKT Norge ser en vridning mot å starte eget selskap i it-næringen i Norge. Mange av organisasjonens mindre medlemsbedrifter, med globale løsninger, når i større grad ut i internasjonale markeder, sier hun.

I våre excel-ark finner vi spor av det samme. Vårt mål er at vi ved å følge jobbene skal hjelpe våre medlemmer til å se nye muligheter.

Anne Grete Nordal,
ansvarlig redaktør i Tekna Magasinet