Selger vitenskapelige beregninger

Med utspring i et forskningsmiljø satser Expert Analytics på spisskompetanse innen dataanalyse som konkurransefortrinn.

1. Om selskapet
– Expert Analytics AS ble stiftet i 2013, med utspring fra forskningsmiljøet ved
Simula Research Laboratory. Selskapet driver blant annet med dataanalyse av operasjon av systemer og kundeoppførsel for effektivisering av drift.

2. Vekst og konkurransefordel
– Til nå har vekst hovedsakelig kommet gjennom økt oppdragsmengde via nettverket
vårt og gjennom eksisterende kunder.

– Alle våre ansatte har solid faglig bakgrunn innen naturvitenskap, med doktorgrad i et relevant fagfelt. Samtlige ansatte har også bred erfaring innenfor programvareutvikling. Våre kunder ønsker å få løst vanskelige problemer, gjerne i samarbeid mellom konsulenter og egne ansatte. Vi er derfor ikke i direkte konkurranse med utenlandske outsourcing-firmaer, som typisk satser på større oppdrag av mer breddekarakter.

– Med bakgrunn fra, og et godt nettverk inn i ledende forskningsmiljøer i Norge, rekrutterer vi de flinkeste konsulentene. I en del tilfeller er også vårt nettverk inn i forskningsmiljøene for vitenskapelige beregninger og numerisk analyse en klar fordel.

3. Muligheter for norske it-selskaper
–Vi ser at det ligger store muligheter for norske it-selskaper de kommende årene innen dataanalyse. Vi erfarer at man i mange bedrifter har mye data som hentes inn fra operasjon av systemer og kundeoppførsel, men at dette i liten grad benyttes til å hente ut verdi i form av økt forståelse og effektivisering av drift. Data er slik sett ofte «sovende» informasjon. Vi tror det er store gevinster for de bedriftene som klarer å omgjøre slik data til aktiv og
operasjonell informasjon.

Daglig leder Åsmund Ødegård,
Expert Analytics AS