Revolusjonerer byggeplassen

Rendra har utviklet et produkt for bygge- og anleggsbransjen som gjør at du kan oppdatere BIM-modeller i sanntid på byggeplassen via mobil og nettbrett.

1. Om selskapet
– Vi har utviklet et nokså unik produkt for bygge- og anleggsbransjen som har behov for en ny mobil løsning som følge av innføring av BIM-modeller fremfor 2D- tegninger, og som har ønske om digitalisering av arbeidsprosesser og dokumentasjon på utført jobb. Informasjonen skapes på byggeplassen. Så lenge de ute på plassen bruker penn og papir, får man ikke all informasjonen inn i modellene. Med Rendra kan man jobbe, kommentere og dokumentere inn i selve modellen via mobil og nettbrett i sanntid mens man er ute på plassen.

2. Vekst og konkurransefordel
– Vår konkurransefordel er at vi bruker tid på industridesign, og bruker observasjoner av interaksjon mellom menneske og maskin. Vi ønsker å se hva mennesker gjør foran en mobil enhet – ikke hva de sier de gjør. Produktet vårt er basert på denne observasjonsmetodikken.

– Det er ofte flere grunner til at man kan ansette dyktige medarbeidere, men inntekter og investorer er kanskje to viktige faktorer om man vil tiltrekke seg talenter og betale markedslønninger til de ansatte – så også for vårt selskap. Vi øker antall ansettelser, og både tror og håper at vår software blir tatt vel imot i byggebransjen.

3. Muligheter for norske it-selskaper
– Om norske it-selskap tenker at de skal tilby/utvikle løsninger/software for et internasjonalt marked helt fra starten av, er mulighetene gigantiske. Norge er et lite land og vi har ikke hierarki som ofte er til hindrer for at man får diskutert med beslutningstagere i bedrifter.
Det betyr at man kan teste ut nye løsninger på hjemmebane og få kommentarer, utvikle videre for så å få til et godt produkt.
– Se hvor viktig Norge er for Tesla – hvor ivrig vi er på å ta i bruke digitale betalingsløsninger og hvor fort vi endrer oss (når vi må).

Kristin Omholt-Jensen,
Daglig leder i Rendra