Rekrutterer aktivt blant studenter

Elektronikk- og produktutvikling innenfor kommunikasjon-, modem- og sensorteknologi, er forretningsområdet til WideNorth Consulting – noe som blant annet tiltrekker studenter fra et fransk universitet.

1. Om selskapet
– WideNorth Consulting ble stiftet i 2014 av fire personer med bakgrunn fra Nera SatCom. Målsettingen til gründerne av selskapet er å bygge ett nytt avansert teknologimiljø. Vi tilbyr elektronikk- og produktutvikling innenfor kommunikasjon-, modem- og sensorteknologi. Alle ansatte i selskapet har en solid akademisk bakgrunn kombinert med lang og variert erfaring fra forskning og produktutvikling. Flere av oss har gode kontakter inn mot en bredde av norske teknologibedrifter, samt god kunnskap om hvilke tekniske utfordringer som disse bedriftene har behov for å løse.

2. Vekst og konkurransefordel
– Vi har erfart at vårt viktigste salgsfortrinn har vært god kvalitet på alle deler av leveransene til kunder, og at dette er hovedgrunnen til at vi stadig utvider kunde- og prosjektporteføljen med nye, teknisk krevende prosjekter. Dette har i sin tur vært avgjørende for rekruttering av nye ansatte som ønsker å få bryne seg på teknisk vanskelige oppgaver samtidig som de har tryggheten ved å ha kolleger rundt seg med lang erfaring. Alle nyansatte har fått mulighet til å kjøpe eierandeler i selskapet.
– Vi jobber aktivt med rekruttering, blant annet ved et utstrakt samarbeid med universitetet Télécom Bretagne i Frankrike. I år jobber til sammen fire master-studenter fra Télécom Bretagne hos oss med 6-12 måneders prosjektoppgaver innen modem-teknologi og signalbehandling.

3. Muligheter for norske it-selskaper i fremtiden
– For norske teknologibedrifter ser vi de neste årene mange muligheter til å utvikle nye produkter og tjenester til maritim industri, olje & gass, fiskeri, havbruk, og forsvarsindustri.

Helge Fanebust,
daglig leder i WideNorth Consulting AS