Opptur for databehandling og programmering

Databehandling og programmering økte mer i sysselsetting i fjor enn alle andre it-sektorer. Fra 2008 til 2015 er det drift av web-portaler og forvaltning og drift av it-systemer som har økt mest. Denne trenden har imidlertid snudd nedover.

– Tallene viser at det fra 2008 var vekst på drift. Perioden sammenfaller med den tiden alle etablerte seg med digitale løsninger. Videre ser vi at drift av web-portaler har en nedgang fra 2012, mens «drift og forvaltning» har en nedgang fra 2014. Antallet som jobber med drift og forvaltning går altså ned. En mulig forklaring er overgang til skytjenester, som trenger færre ansatte, og kanskje også outsourcing av standardiserte driftstjenester til andre land. Dette er trolig en ny trend, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Næringskodene konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og utgivelse av programvare har en ganske flat utvikling fra 2008 til 2015.

– Vi ser en trend der også automatisering når vår egen bransje selv om den har høy økonomisk vekst. På konsulentsiden kan dette ha bidratt til at antall ansatte holdes nede selv om den samlede etterspørselen øker. Tilsvarende har utgivelse av ferdigprodusert programvare fått en standardisering og effektivisering. Det har trolig bidratt til at også dette området har en ganske flat utvikling for antall ansatte, til tross for økt etterspørsel, sier Austlid.

Næringskodene databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, og programmeringstjenester, har hatt en jevn og høy vekst i antall ansatte over mange år.

– Digitaliseringen skaper behov for å utvikle nye løsninger og programvare, og dette gir behov for flere ansatte innen programmeringstjenester. Økningen i databehandling kan reflektere at det over flere år er blitt større bevissthet rundt verdien og bruken av egne og andres data, sier Austlid.

IKT Norge-sjefen peker på at veksten i it-næringen er enda sterkere enn veksten i antall sysselsatte viser.

– Produktivitetsveksten er spesielt høy i it-næringen, og det vil si at det produseres mer med færre ansatte. I tillegg er det sterk vekst i antall ansatte. Det er godt driv i vår næring, i nesten alle deler, og vi ser optimisme og pågangsmot blant våre medlemmer, både store og små. Med digitalisering som grunnmur skal vi skape nye arbeidsplasser og omskape eksisterende jobber.

Digitaliseringen skaper behov for å utvikle nye løsninger og programvare, og dette gir behov for flere ansatte innen programmeringstjenester

– Digitaliseringen skaper behov for å utvikle nye løsninger og programvare, og dette gir behov for flere ansatte innen programmeringstjenester. Økningen i databehandling kan reflektere at det over flere år er blitt større bevissthet rundt verdien og bruken av egne og andres data, sier Austlid.

IKT Norge-sjefen peker på at veksten i it-næringen er enda sterkere enn veksten i antall sysselsatte viser.

– Produktivitetsveksten er spesielt høy i it-næringen, og det vil si at det produseres mer med færre ansatte. I tillegg er det sterk vekst i antall ansatte. Det er godt driv i vår næring, i nesten alle deler, og vi ser optimisme og pågangsmot blant våre medlemmer, både store og små. Med digitalisering som grunnmur skal vi skape nye arbeidsplasser og omskape eksisterende jobber.

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge

Indeks 2008 = 100 – Utvikling i antall ansatte for respektive næringskoder
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi (Næringskode 62.02)
Programmeringstjenester (Næringskode 62.01)
Utgivelse av programvare (Næringskode 58.29)
Forvaltning og drift av IT-systemer (Næringskode 62.03)
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester (Næringskode 63.11)
Drift av web-portaler (Næringskode 63.12)

Det er brudd i statistikken for 2015 grunnet omlegging av rapporteringsordning fra NAVs arbeidstakerregister til A-ordningen. Reell utvikling i sysselsetting i 2015 generelt er derfor noe høyere enn samlet statistikk.
Kilde: SSB
Antall ansatte i respektive næringskoder i it-sektoren 2015
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi (Næringskode 62.02)
Programmeringstjenester (Næringskode 62.01)
Utgivelse av programvare (Næringskode 58.29)
Forvaltning og drift av IT-systemer (Næringskode 62.03)
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester (Næringskode 63.11)
Drift av web-portaler (Næringskode 63.12)
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknolog (Næringskode 62.09)
Utgivelse av programvare for dataspill (Næringskode 58.21)
Kilde: SSB
Tekna-medlemmer fagretning IKT
Det er blitt en tilnærmet en dobling av Tekna-medlemmer med fagretning data og informasjonsteknologi fra 2008 til 2015.
Kilde: Tekna