Viktig å fornye seg

Med forretningsområdene «Smart City», «analytics» og «semantikk», satser Acando på å vokse både i det offentlige og private markedet.

1. Om selskapet
– Acando er et it- og konsulentselskap som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. Vi forbedrer og effektiviserer virksomheter, prosesser og tjenester ved hjelp av IKT.

2.Vekst og konkurransefordel
– Acando har en uttalt offensiv vekststrategi og arbeider kontinuerlig med rekruttering i tillegg til at vi fortløpende vurderer oppkjøp av aktuelle selskap.

– En av årsakene til Acandos vekst er utvikling av våre tjenester innen strategiske områder og satsning på Smart City, analytics og semantikk, samt Management Consulting. Acando har lang tradisjon med leveranser til offentlig sektor – de siste årene spesielt innen digitaliseringsprogrammer og større endringsinitiativer, med lange kundeforhold innen helse- og justissektoren, SVV og Skatt. Vi merker en økt etterspørsel i privatmarkedet der mobile løsninger, sky, digital arbeidsflate og god brukeropplevelse er i fokus. I tillegg opplever vi stor etterspørsel etter tung systemutviklingskompetanse innen Java segmentet.

3. Muligheter for norske it-selskaper
–Digitaliseringen skjer i alle bransjer og det åpner opp for uendelig mange muligheter for norske it-selskap. For å lykkes i tiden som kommer, tror vi man bør ha en klar differensieringsstrategi og fokusere på tjenester og løsninger som fåtallet tilbyr. Ved å kontinuerlig fornye seg, bygge kompetanse og ha et tydelig tjeneste- og markedsbudskap, mener vi at man vil tiltrekke seg både dyktige ansatte og spennende kundeprosjekter.

Sven Ivar Mørch, administrerende direktør i Acando Norge

acando_logo_300x100