tekna_magasinet_hvit

 Tema: De nye Tekna-jobbene:

0 nye jobber i it-sektoren siden 2011.

Lavere oljepris og ny teknologi har skapt både usikkerhet og  muligheter. Her møter du vekstvinnerene i it-næringen.

Publisert: 16.09.2016 | Tekst: Anne Grete Nordal og Øystein Krogsrud | Foto: Sverre Jarild

Vi følger jobbene

«Følg pengene» er et mantra blant mange næringslivsjournalister. Tekna Magasinets variant er «følg jobbene».

Tekna Magasinet starter med denne utgaven en ny serie hvor vi vil trekke frem bransjer og selskaper hvor det skapes mange nye Tekna-jobber. Det siste året er det blitt 28 prosent flere registrerte arbeidsledige innen NAVs kategori «Ingeniør og IKT-fag». Størsteparten stammer fra oljerelatert ledighet. Vårt svar er ikke å se på hvor jobbene mistes, men hvor de nye skapes.
Les hele lederen

Anne Grete Nordal
ansvarlig redaktør

Om datagrunnlaget

Tekna Magasinet har hentet ut tall for antall ansatte for alle Tekna-selskaper i IT-sektoren fra Enhetsregisteret.
Tekna-selskaper er definert som selskaper som har ansatte som er Tekna-medlemmer basert på Teknas medlemsregister.
It-sektoren er definert som selskaper med næringskode 1, det vil si kjernevirksomhet, for næringskodene 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11 og 63.12.
Se SSBs standard for næringsgruppering for nærmere definisjon av disse næringskodene.

Vi har kun tatt med selskaper som rapporterte ansatte via a-ordningen i juli i fjor, med unntak for at vi også har sjekket selskaper som ble startet i 2015 og 2016 og hadde null ansatte i juli i fjor. Det kan være feilkilder i antall ansatte i Enhetsregisteret knyttet til selskapenes egen rapportering av ansatte via a-ordningen. Vi har valgt å se på prosentvis vekst fordi vi da fanger opp en rekke små, spennende og relativt nystartede selskaper. Vi er klar over at det finnes mange større vekstselskaper som i antall har skapt mange flere nye IT-jobber, men dette er et redaksjonelt valg vi har tatt.

close
Om datagrunnlaget

Her er vekstvinnerne

Tekna Magasinet har sett nærmere på Tekna-selskapene som har hatt høyest prosentvis
vekst i antall ansatte i it-næringen. Slik har vi fanget opp de nye og mest innovative it-bedriftene.
Her møter du noen av dem:

Overgår Google Maps
innendørs

Innendørs kart-selskapet MazeMap AS har hatt størst prosentvis vekst i antall ansatte blant Tekna-medlemmenes it-arbeidsgivere. Gründer Thomas Jelle har gått fra å automatisere pizzaproduksjon til å få et forsprang på Google Maps.

«THE SKY IS THE LIMIT»: Daglig leder Thomas Jelle i MazeMap har som mål at en milliard personer skal bruke løsningen deres.

– De siste to årene har vi hjulpet en million brukere til å finne fram innendørs, mens målet er en milliard. Jeg ser for meg at vi er 40-50 ansatte innen tre år, sier Jelle.

Slik fungerer MazeMap-tjenesten:

– Vi hadde to hovedutfordringer å løse, forteller Thomas Jelle. Hvordan klare å lage oversiktlige interaktive, søkbare og linkbare kart tilgjengelig på alle enheter for store, komplekse bygningsmasser uten å bruke mange månedsverk på tradisjonell manuell tegnemåte? Og hvordan finne brukerens posisjon innendørs? GPS er satellittbasert og virker ute, men ikke inne.

– Løsningen, som er blitt vårt unike konkurransefortrinn, er at vi har klart å lage automatiserte løsninger som kjenner igjen elementer som vegger, trapper, dører i bygningseieres tekniske plantegninger, og som kaster det vi ikke har bruk for.

– Den andre utfordringen, posisjonering innendørs, er løst i samarbeid med partnere, blant annet Cisco, der vi er blitt deres foretrukne partner globalt på innendørskart. Posisjoneringen er basert på trådløse nett, blåtannsendere og sensorer i smarttelefonene.

På alle enheter
Tjenesten ble utviklet for å fungere på alle enheter fra dag én. 60 prosent bruker MazeMap via smarttelefon og 40 prosent via andre enheter inkludert bærbar pc. Hvis du klikker deg inn via smarttelefon, ser du deg selv som en blå prikk som forflytter seg ettersom du beveger deg i bygget. Du kan lage deg en rute, finne enkleste vei til ulike rom, få opp bussholdeplasser, p-plasser, innganger, korridorer, trapper, heiser etc. Hvis du for eksempel er rullestolbruker, kan du be om en tilgjengelig rute (uten trapper og med brede nok passasjer). Tjenesten kan integreres inn i eksisterende web-sider, apper, kalendere, rombookingssystemer, og digitale informasjonstavler og -kiosker.

Møt MazeMap.

Slik virker MazeMap.

LITE OG EFFEKTIVT: Det popper opp ideer når Dag Jomar Mersland, Thomas Jelle, Steinar Morland og Odd Erik Gundersen – alle Tekna-medlemmer – diskuterer nye løsninger i idémyldringsrommet.

I juli i fjor hadde MazeMap fem ansatte, opp fra to måneden før. I juli i år har antallet økt til 17. Det er den største prosentvise økningen blant Tekna-medlemmenes it-arbeidsgivere, viser tall fra Enhetsregisteret. Siden 2011 er det skapt netto 5777 nye jobber i it-næringen i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

IKT Norge ser en vridning mot å starte eget selskap og det å jobbe i såkalte «startups”.

– Samtidig ser vi at våre mindre medlemsbedrifter med globale løsninger nå i større grad når ut i internasjonale markeder, sier administrerende direktør Heidi Austlid i IKT Norge.

MazeMap hadde den største prosentvise økningen blant Tekna-medlemmenes it-arbeidsgivere. Kilde: SSB.

«Digitaliseringen skaper behov for å utvikle nye løsninger og programvare, og dette gir behov for flere ansatte innen programmeringstjenester.»

UTVIKLER KUNSTIG INTELLIGENS: Ifølge Thomas Jelle vil alt som kan automatiseres, bli automatisert og da er spisskompetanse om komplisert programmering/kunstig intelligens, helt nødvendig.

Automatisering er nøkkelen

– Effektivisering og automatisering er en av nøklene for norsk it-næring framover, sier Jelle.
De fleste velger minste motstands vei. Grunnet høyt lønnsnivå i vesten velger derfor mange å sette bort manuelt arbeid til land som India hvor en arbeider tjener en tolvtedel av det vi gjør her i landet. Alle våre største konkurrenter gjør dette. Det kan gi en gevinst på kort sikt, men lykkes du med automatisering har du et enormt konkurransefortrinn uansett hvem du kjemper mot.

Løsningen for automatisering er blitt MazeMaps unike konkurransefortrinn.

– Vi har kikket på kundecaser der vi er 10 ganger rimeligere enn konkurrentene vår, sier Jelle som har som mål at automatisering av kart skal koste bortimot null kroner. Han forteller at de har bygd opp kompetansen trinn for trinn, og at de jobber med å bruke kunstig intelligens for å tolke kartene riktig.

Tekna bekymret for outsourcing

En fersk undersøkelse viser at mange Tekna-medlemmer frykter at it-jobber blir satt ut til lavkostland.

– En tredjedel av medlemmene som i dag jobber innenfor dette feltet, frykter at ren outsourcing vil øke. Vi mener at mange bedrifter er alt for kortsiktige ved å sette ut it-jobber til India eller andre rimeligere land. Bedriftene bør ikke kutte av grenen de sitter på ved at den strategiske it-kompetansen forsvinner fra Norge, sier generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen.

Teknas undersøkelse viser også at det er for svak innkjøpskompetanse i bedriftene.

– Bruk av teknologi, og spesielt it, øker i alle bransjer. It- og teknologikompetanse er kommet mye tettere på bedriftenes forretningsprosesser. Denne kompetansen er derfor kritisk og helt avgjørende i omstillingen til mer automatisering og nye digitale tjenester.
Det å besitte forståelsen og den kritiske kompetansen kan være avgjørende for å ha et konkurransefortrinn i en globalisert verden. Det må derfor til et taktskifte blant norske bedrifter. I tillegg bør de som kommer her til landet, og jobber sammen med norske miljøer, jobbe etter norske arbeidstidsregler. Her har flere av de store bedriftene syndet, sier Horneland Kristensen.

Tekna-konferanse om det digitale skiftet

Den 15. november inviterer Tekna og Abelia til konferanse om det digitale skiftet.
Konferansen tar pulsen på den digitale utviklingen og gir en oversikt over de viktigste digitale trendene. For mer informasjon, se denne siden.

«Sammenlignet med i fjor, øker vi i år omsetningen og antall brukere tre ganger. Potensialet er enormt stort, og målet vårt er å hjelpe en milliard brukere»

Thomas Jelle, daglig leder i MazeMap

Seriegründer med røtter i pizzaproduksjon

Gründer Thomas Jelle i MazeMap har startet fem selskaper, to av dem allerede som student ved NTNU i Trondheim. I sommerferiene og på deltid under studiene jobbet han også med å automatisere pizzaproduksjonen på fabrikken på hjemstedet Stranda.

Med base i Trondheim i akseleratorselskapet Trådløse Trondheim, startet Jelle sammen med tre andre MazeMap i 2013. De tok utgangspunkt i en idé fra en studentoppgave om hvordan man kan lage en løsning som hjelper en fersk student til første uka å finne fram til cirka 50 ulike steder spredt ut over en bygningsmasse på 350 000 kvadratmeter på campus på NTNU Gløshaugen.

I dag har de kunder på alle kontinenter – fra Aukland i øst, Cape Town i sør, Tromsø i nord og San Francisco i vest. De åpnet kontor i London i fjor og i Silicon Valley i år. Hittil er det er særlig universiteter og sykehus som står på kundelista, men også store kjøpesentra og konferanse-/messearrangører og bedrifter med store kontorlokaler er aktuelle kunder.

De siste to årene har MazeMap hjulpet en million unike brukere.

De ansatte er medeiere

– Sammen med første kunde satte vi som mål at hvis tre-fire prosent brukte tjenesten hver måned, var det en suksess, sier Jelle.

De siste to årene har MazeMap hjulpet en million unike brukere.

– Sammenlignet med i fjor, øker vi i år omsetningen og antall brukere tre ganger. Potensialet er enormt stort, og målet vårt er å hjelpe en milliard brukere, sier Jelle, som planlegger å ansette enda tre medarbeidere innen årets slutt.

Selv tar han ikke ut lønn, og forteller at han driver selskapet etter såkalt «bootstrapping», altså at selskapet vokser med de midlene det har.

– En av grunnene til at vi har kunnet vokse så raskt er at vi har fått støtte fra Innovasjon Norge, og Norges forskningsråd, og med betalende kunder kan vi betale lønn til medarbeiderne og finansiere utviklingen videre. Nesten alle ansatte er medeiere i selskapet.

MÅ SELGE: For å lykkes er salgskompetanse like viktig som teknologikompetanse, ifølge Thomas Jelle.

UT I VERDEN: MazeMap har kunder på alle kontinenter, og åpnet kontor i London i fjor og Silicon Valley i år.

Slik lykkes du med eget selskap, ifølge MazeMap-gründeren:

Ifølge Thomas Jelle er god salgskompetanse og spisskompetanse avgjørende for å lykkes som gründer.

– Det handler om å tørre å satse, sier Jelle.

I sommer var han på salgsturné i USA.

– Det er steinhard jobbing å etablere seg internasjonalt, og særlig i USA er det veldig tungt å få til det første salget for et lite norsk selskap. Nå er University of Virginia på kundelista, noe som kan være en døråpner for flere potensielle kunder.

– Jeg var i møte med markedssjefen på et privat sykehus i Ohio med nesten en million kvadratmeter bygningsmasse. Hun sa de hadde lett etter en løsning i fire år som ikke ville bety at de måtte ansette noen på fulltid for å vedlikeholde løsningen. Med vår løsning kan endringer i bygningsmasse oppdateres automatisk, sier Jelle, som selvsagt håper på avtale med denne potensielle kunden.

Gründeren forteller at personene de skal ansette fra nå, er folk innen salg, og utviklere som har spisskompetanse på kunstig intelligens.

Det hjelper ikke å være best teknologisk hvis du ikke kan selge.

– Forretningsutvikling er tungt og kostbart, men helt nødvendig for å overleve. Gjør ikke vi det, gjør noen andre det, og da er vi parkert. Vi må hele tiden forbedre tjenesten. Av ti testede løsninger lykkes kanskje en-to.

Ifølge Jelle har ikke markedet vært preget av så stor konkurranse ennå, men dette er et marked som både Google, Apple og Here ønsker å ta.

– Jeg tror alt som kan automatiseres, vil bli automatisert. Det er bare et spørsmål om hvem som gjør det og hvor fort det skjer. Noen viktige ting du alltid vil ha bruk for er kompetanse innenfor salg og menneskelig kontakt, og spisskompetanse om kunstig intelligens, det vil si komplisert programmering som du ikke kan få roboter til å gjøre.

Fra 0 til 24 på et år

It-konsulentselskapet Blank Oslo har gått fra oppstart i september i fjor til 24 ansatte fra 1. oktober i år. Vi har stilt dem tre spørsmål om virksomheten og fremtiden.

OSLO: I lokalene til Blank finner du et sterkt fagmiljø av designere, teknologer og rådgivere.

Hva driver selskapet med?

– Blank kaller seg et ‘slags it-konsulentselskap’, med en hårete målsetning om å utfordre og endre konsulentbransjen.
Fagmiljøet i Blank består av designere, teknologer og rådgivere. Tverrfagligheten bidrar til at Blank kan bistå kundene i alle aspekter av tjenesteutvikling og se utfordringer fra forskjellige perspektiv i de ulike fasene av en digitaliseringsprosess. Fundamentalt for oss i Blank er felleskap, en klokkeklar tro på menneskene som utgjør Blank, samt transparens og åpenhet i alt vi gjør.

Ambisjonen var å raskt skape et solid, tverrfaglig miljø som kan møte de utfordringene som dagens virksomheter har relatert til digitalisering og tjenesteutvikling.

– Ved siden av å bistå virksomheter i en klassisk konsulentmodell ønsker Blank å være med på nye initiativer og startups som vi har tro på at kan bidra til endringer. Et eksempel på dette er cartopia.no.som er starten på en plattform med mål om å forenkle salg av biler. Cartopia.no ble lansert sommeren 2016.

Hårete. John Korsnes (t.v.), partner, og Magne Davidsen, gründer, har hårete mål for et «slags it-konsulentselskapet» Blank.

Hva er hovedårsaken til at dere har kunnet ansette så mange flere i løpet av det siste året, og hva er deres konkurransefordel?

– Blank startet opp i september 2015. Ambisjonen var å raskt skape et solid, tverrfaglig miljø som kan møte de utfordringene som dagens virksomheter har relatert til digitalisering og tjenesteutvikling. Vi har jobbet målrettet med rekruttering og har nok truffet en nerve hos mange i bransjen. På denne måten har vi klart å tiltrekke oss mange dyktige fagfolk på kort tid.

– Samtidig har markedet vært godt, og kundene har kommet gradvis etter hvert som vi har rekruttert. Vi har tro på at åpenhet og ærlighet kombinert med solid håndverk i de ulike fagdisiplinene vil gi oss langsiktige og solide kunderelasjoner.

Hvor ligger mulighetene for norske it-selskaper de neste årene?

– Vi tror det vil være et mangfold av muligheter for norske IT-selskaper i årene som kommer.
IT er sammensatt og vi tror det er plass til et bredt spekter av leverandører, innovatører og produktselskaper. Vi ser tendenser til at dagens kunder er mer bevisste på å bygge intern kompetanse innenfor IT enn tidligere. Vi håper og tror det vil bli færre “megaprosjekter” og at virksomheter i større grad selv vil ta kontroll over design og utvikling av nye løsninger, selv om mye av kompetansen fortsatt vil komme fra konsulentselskaper. For mindre konsulentselskaper kan dette bli et mulighetenes marked.

Helt Blank. Jahn Arne Johnsen er daglig leder og gründer i et ‘slags it-konsulentselskapet’ Blank.

Vekstvinnerene – hele listen:

Her er it-selskapene* med Tekna-medlemmer som har hatt høyest prosentvis vekst i antall ansatte fra juli i fjor til juli i år.

Navn Oppstartår Sted Antall ansatte juli 2015 Antall ansatte juli 2016
Blank Oslo 2015 Oslo Ikke etablert 19
Mazemap AS 2013 Trondheim 5 17
Undheim Systems AS 2013 Eigersund 1 3
Relex Solutions AS 2014 Oslo 3 8
NorApps AS 2013 Bergen 2 5
Scelto AS 2015 Oslo 4 9
Prediktor Medical AS 2013 Fredrikstad 6 13
Peanuts Oslo AS 2015 Bærum 5 10
Hiddn Security AS 1999 Oslo 5 10
Profsys AS 2001 Lørenskog 4 8
WideNorth Consulting 2014 Bærum 3 6
Agromatic AS 1997 Ålesund 2 4
Dassault Systemes Norway AS 2013 Oppegård 2 4
Patientsky AS 2014 Gloppen 11 21
Acando AS 1997 Oslo 105 200
Dialog eXe AS 2013 Bodø 10 19
Rendra AS 2012 Trondheim 8 15
Filmweb AS 1997 Oslo 21 38
BB Computerteknikk AS 2001 Lier 15 27
KnowIT Dataess AS 1995 Oslo 14 25
Zxy Sport Tracking AS 2002 Trondheim 4 7
ÅF AdvansIT AS 1995 Bærum 6 10
Expert Analytics AS 2013 Bærum 3 5
Imerso AS 2014 Oslo 3 5
Iknow Solutions Norge AS 2002 Oslo 3 5
WTW AS 2000 Trondheim 26 43

Fotnote * Vi har utelatt selskaper som hovedsakelig har hatt vekst i antall ansatte grunnet fusjoner. It-næringen er her definert som selskaper innen næringskodene 58.21 Utgivelse av programvare for dataspill, 58.29 Utgivelse av annen programvare, 62.01 Programmeringstjenester, 62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi, 62.03 Forvaltning og drift av It-systemer, 62.09 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi, 63.11 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, 63.12 Drift av web-portaler.