Tidenes satsing på realfag i skolen:

Norges beste
matematikere

21.11.2017 | Tekst: Øystein Krogsrud | Foto: Chiara Nath

På bildet nedenfor ser dere Norges beste skole i matematikk for 8. trinn. Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole gikk rett til topps i nasjonale prøver i regning i sitt første skoleår.

Norgesmestere. 8. trinn ved nystartede Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole fikk landets høyeste poengsum på høstens nasjonale prøver i regning.

Nylig ble resultatene fra høstens nasjonale prøver offentliggjort. Nystartede Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole kom på delt førsteplass i regning med Tolga skole i Nord-Østerdal. Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole er en del av tidenes satsing på realfag i skolen i Norge.

– Etter så kort tid kan ikke vi ta æren for at våre elever har gjort det best i Norge, men resultatene viser at vi har truffet på opptaket av elever. Elevene er blitt tatt opp i tråd med regelverket om førstemann til mølla, men vi har vært ute etter de som er spesielt flinke og eller interessert i realfag, sier styreleder og gründer Roger Elstad.

Tolga er den kommunen i Norge med best resultater i regning. Se resultatene for alle kommunene i det interaktive kartet nedenfor:

Skolegründer. Roger Elstad startet Norges Toppidrettsgymnas i 1981 og Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole i år. Han har ingeniørbakgrunn og er pensjonert toppleder fra næringslivet.

Fikk ideen fra NHO

Det var i 2011 at Elstad (79) fikk ideen og ønsket om å starte en eliteskole for realfag for ungdomsskole og videregående. I 1981 hadde han startet Norges Toppidrettsgymnas (NTG). Det var NHO-sjef Kristin Skogen Lund som inspirerte Elstad med følgende utdrag fra et innlegg i Aftenposten i 2011:

”Hvorfor kan vi ikke dyrke frem talenter og entusiaster innen for eksempel realfag på samme måte som vi gjør innen musikk og idrett? Hvorfor har vi ikke et Barratt Due eller et Olympiatoppen for dem som utmerker seg akademisk? Hvorfor må en 13-åring som utmerker seg i matematikk følge det samme undervisningsopplegget som alle andre på sitt trinn i stedet for å få rett utfordring til rett tid?”

Starter skoler som hobby

Seks års gratis arbeid og en million kroner senere så Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole dagens lys i Bærum. Dette er en innsats Elstad har gjort uten forventninger eller muligheter for avkastning, grunnet forbud mot utbytte for statsstøttede privatskoler.

– Jeg ser på dette som en meningsfylt hobby. Hittil har vi startet ungdomsskole her i Bærum, og neste høst blir det i tillegg videregående realfagsskole i Sandvika. Deretter er ambisjonen å utvide med flere skoler etter samme mønster som NTG.

Minecraft. Her er Microsoft på besøk for å bistå i et prosjektarbeid basert på Minecraft.

Mer motivasjons på realfagskole

Elevrådsleder Silje Crosby sier at elevene synes det er mer motiverende å jobbe med realfag på realfagskolen enn på en vanlig skole.

– Man må være motivert for realfag for å gå her, og det gir også mer motivasjon for å jobbe med realfag når alle elevene i klassen deler denne interessen.

Realfagskolen har ukentlig ti flere skoletimer i realfag enn en vanlig ungdomsskole. Dette er etter samme mønster som Norges Toppidrettsgymnas (NTG) som driver ungdomsskoler med ti timer ekstra i idrettsfag. I praksis er forskjellen at disse toppidrettsskolene og realfagsskolene er heldagsskoler fra mandag til fredag. De ekstra timene gir rom for de ekstra realfagstimene i tillegg til at leksene gjøres ferdig på skolen. Prisen er 25.000 kroner i året.

– Mange av elevene her liker spesielt godt at det er en leksefri skole. Vi har flere timer med skole hver uke, men skoledagen er ferdig når vi kommer hjem på ettermiddagen, sier Crosby.

Les også: Se skolenes resultater her

Les også