Lerchendalkonferansen 2019: Jakten på det nye Norge

– Norge kan ta en digital lederrolle

06.02.2019 | Tekst: Haakon Bruusgaard. Foto: Jens Petter Larsen

– Norge har alle forutsetninger for å ligge i verdenstoppen på digitalisering, sier Nikolai Astrup. Han er gjest på Lerchendalkonferansen, der temaet er hvordan Norge skal rigge seg for fremtidens digitale verden.

Norges første digitaliseringsminister Nicolay Astrup minnet om hvor viktig det er å ta vare på tilliten i det norske samfunnet, og at IKT-sikkerhet er en forutsetning for at folk skal ha tillit til ny teknologi.

– Som landets første digitaliseringsminister må jeg si at Norge har et fantastisk utgangspunkt for å lykkes i digitaliseringen. Vi har flinke folk, en digital kompetent befolkning, og vi har tilgjengelige data som er en forutsetning for maskinlæring, sier Norges første digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Han er en av 200 sentrale beslutningstakere fra næringsliv, organisasjonsliv, politikk og akademia som har tatt veien til Trondheim 5.-6. februar for å diskutere hvordan fremtidens norske næringsliv skal se ut. Lerchendalkonferansen er arrangert siden 1978, og det er Tekna, SINTEF, NTNU og Forskningsrådet som er vertskap.

– Vi har et omstillingsdyktig næringsliv, og vi har tillit til hverandre. Tillit mellom folk og myndigheter, og mellom bedrifter og myndigheter. Denne tilliten kommer ikke av seg selv, og denne skal vi ta vare på. IKT-sikkerhet er en forutsetning, slik at folk har tillit til ny teknologi, sier Astrup.
Astrup får støtte av konsernsjef i Telenor Sigve Brekke.

Tillit den nye dollaren

– Hvis data er den nye oljen, er tillit den nye dollaren. Tillit blir stadig viktigere, ikke minst ut fra et kundeperspektiv, sier Brekke. Han har stor tro på Norges forutsetninger i den internasjonale konkurransen.
– Jeg er stor optimist på Norges vegne. Jeg tror vi kan klare å ta en posisjon i det digitale skiftet, på tross av sterk global konkurranse, sier han.

Brekke mener Norge skal klare å ri den perfekte stormen, i skjæringspunktet mellom tingenes internett, 5G og kunstig intelligens. Han påpeker at det norske samarbeidskulturen er en stor konkurransefordel,
– Utfordringen er at dette er et verdensmesterskap, ikke et Norgesmesterskap. Ingen av oss er store nok alene i den internasjonale konkurransen. Vi har sterke kompetansemiljøer, og det er godt samarbeid mellom myndigheter, bedrifter og akademia. Brekke trekker fram det nasjonale laboratorium for kunstig intelligens, som er på plass gjennom samarbeid mellom aktører fra ulike bransjer som NTNU, Telenor, SINTEF, DNB, DNV GL, Kongsberg og Equinor.

Trenger en kompetansereform

Teknas generalsekretær Line Henriette Holten berømmer også det norske teknologimiljøet, men understreker nødvendigheten av å utdanne flere teknologer fremover, og samtidig videreutdanne og sikre kompetanseheving for de teknologene som allerede er i jobb.

– Kompetanse går ut på dato raskere enn noen gang, derfor trenger vi en kompetansereform som også treffer høyt utdannete, sier hun. Holten tror kunnskapssamarbeid mellom bedrifter, og mellom bedrifter og kunnskapssektoren, er en nøkkel for å rigge Norge for framtiden.

– Et av FNs bærekraftmål peker på nødvendigheten av utdanning og livslang læring. Spesielt fremhever målet behovet for teknisk kompetanse for å sikre entreprenørskap og sysselsetning, påpeker hun.

Lerchendalkonferansen ble arrangert første gang i 1978, og det er Tekna, SINTEF, NTNU og Forskningsrådet som er vertskap. Lerchendalkonferansen har vokst fram til å bli en av de store arenaene og læringsplassene for å fronte betydningen av kunnskap, forskning og innovasjon for økonomi og samfunnsutvikling,

Les også