Nektet dagpenger ved omskolering

Publisert: 05.05.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal | Foto: Joachim Steinbru


NAV nektet Anna Nærland dagpenger ved permittering fordi hun omskolerte seg på dagtid. Tilrettelegging for etter- og videreutdanning er ett av fem politiske temaer som skal debatteres på Teknas representantskapsmøte i juni.

Omstillingsevne: – Videreutdanning kan være nøkkelen til ny jobb, sier sivilingeniør Anna Nærland, som mener dagens regler for dagpenger er for stive.

Fremover skal Tekna Magasinet tyvstarte den politiske debatten på Representantskapsmøte, tema for tema. Først ute er etter- og videreutdanning, og Teknas støtte til mer fleksible NAV-regler for omskolering.

Les også: Tekna ber arbeidsministeren endre dagpengeforskriften
Les også: Flere ønsker etter- og videre utdanning, men hvem skal betale?

Anna Nærland (37) er ett av mange Tekna-medlemmer i petroleumsnæringen som har støtt på stivbente offentlige ordninger når de ønsker å omskolere seg til andre bransjer.

Da det nærmet seg julen 2016, skjønte Nærland at hun stod i fare for å bli permittert fra jobben i leverandørselskapet i Stavanger. Mange kolleger hadde allerede mistet jobben i flere runder med oppsigelser siden midten av 2014 da oljeprisene for alvor stupte, og oppdragene fra oljeselskapene skrumpet inn. Med bare et par stykker igjen i hennes avdeling, var det på tide å sette i gang plan B.

Til ny bransje: Takket være universitetsstudier i vann- og avløp siste halvåret, kan sivilingeniør Anna Nærland gå fra oljejobb i privat selskap til kommunalteknisk jobb i en liten kommune.

– Jeg har en bachelorgrad i bygg- og anleggsfag, og mastergrad i samfunnssikkerhet. Jeg jobber med prosjektering av offshore stålkonstruksjoner i tverrfaglige prosjekter.
Diskusjonene blant kollegaene om hva som ville være lurt å gjøre var mange, og vi var fire kollegaer som bestemte oss for å ta et vann- og avløpsfag på Universitetet i Stavanger. Forhåpentligvis kunne dette kvalifisere oss for jobber innen VA-sektoren der vi vet at behovet for folk med riktig kompetanse er stort, sier Anna Nærland. Siden januar i år har hun studert faget på dagtid.
– Det har gått fint. Jeg har kontor nær universitetet, og sitter heller lenger på jobben de dagene jeg har noen timers forelesing, sier hun.
I februar ble hun permittert. Da søkte hun om dagpenger fra NAV, men fikk avslag fordi hun tar utdanning som gir studiepoeng på dagtid.
– Hadde jeg tatt det samme faget på fjernundervisning ved NTNU, ville jeg hatt rett til dagpenger. Jeg synes det er urimelig og rart at det skal gjøres forskjell på dette.
Samtidig hadde hun en søknad inne til en overingeniørstilling i Vann- og avløpsetaten i Eigersund kommune. For å komme i betraktning til denne jobben var etterutdanningen i vann- og avløpsfaget helt avgjørende.

– Det må være mye bedre både samfunnsøkonomisk og for enkeltpersoner å få utnytte den ledige tida og få et bedre utgangspunkt for å komme seg raskt tilbake i jobb.

Hjelp folk med omstilling
– Da jeg ble permittert, visste jeg ennå ikke om jeg ville få jobben i Eigersund, og jeg visste heller ikke at permitteringen min ville bli trukket tilbake etter tre uker.
Nærland så for seg en mulig situasjon der hun ville være permittert uten lønn og heller ikke kunne motta dagpenger, fordi hun videreutdannet seg.
– Dagens regelverk hjelper ikke folk til å omstille seg og få seg ny jobb. Det må være mye bedre både samfunnsøkonomisk og for enkeltpersoner å få utnytte den ledige tida og få et bedre utgangspunkt for å komme seg raskt tilbake i jobb. Alternativet kan være å forbli arbeidssøker i lang tid.
– Jeg tror det er åpenbart at med alle innskrenkingene i olje- og gassrelatert virksomhet, er arbeidsledige fra denne sektoren folk som ikke vil jukse seg til å være «gratis»-student, sier Anna Nærland.

Hun skulle gjerne sett at det ble lagt bedre til rette for at folk kan komme seg over i andre bransjer der behovet for ingeniører og sivilingeniører er større.
– Takket være at jeg tar vann- og avløpsfaget på UiS, har jeg fått jobben som overingeniør i Eigersund kommune. Jeg begynner etter endt oppsigelsestid, omtrent rett etter eksamen. Jeg gleder meg til nye utfordringer, sier Anna Nærland.

Les: Mange søkere – få kvalifiserte

Dette gjør Representantskapsmøtet

På R-møtet i juni i år møter 210 delegater som representerer de vel 72000 medlemmene i Tekna. De skal legge rammene for arbeidet i organisasjonen de neste to årene. På dagsordenen står godkjenning av beretning og regnskaper, fastsettelse av kontingent og budsjetter for neste periode. Rammer for foreningens målsettinger skal diskuteres og legges. Dessuten velges nytt Hovedstyre som skal ha det politiske ansvaret for foreningens virksomhet i tiden mellom representantskapsmøtene.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.