Studentrangering av masterprogram

SJEKK DIN FAGGRUPPE I NEDTREKKSMENYEN:

Mastervinneren innen teknologi og naturvitenskap

Publisert: 15.02.2019 | Tekst: Øystein Krogsrud

Her er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram innen teknologi og naturvitenskap: NTNUs Entreprenørskole – 2-årig masterprogram. Entreprenørskolen er både vinner av underkategorien «Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre» og overordnet vinner med høyest snittkarakter blant alle de ulike gruppevinnerne.

Elektrisk hale: Masterstudent Vilde Bergan i oppstartsprosjektet Costail ved NTNUs Entreprenørskole utvikler verdens første elektriske autonome hale.  Det overordnede målet for denne bedriften er å bli verdensledende på cosplaykostymer.

Les også om vinneren innen informasjons- og datateknologi

Professor Roger Sørheim ved NTNUs Entreprenørskole. Derfor er vi best:

Roger Sørheim er professor ved NTNUs Entreprenørskole.

Professor: Roger Sørheim er professor ved NTNUs Entreprenørskole.

1. Hvilke av studentenes vurderinger er dere mest og minst fornøyd med?

– Litt kjedelig, men fristende å si gjennomsnittstallene. Dette viser at vi har svært engasjerte studenter som sammen med oss som fagmiljø samskaper det unike læringsmiljøet ved NTNUs Entreprenørskole. Samlet ser vi at kombinasjonen mellom teori og praksisnærhet gir svært engasjerte og tilfredse studenter. Det vil alltid være rom for utvikling på alle områder, og det har alltid vært viktig for oss å kontinuerlig prøve å gjøre masterprogrammet bedre. Det er helt avgjørende å teste ut og prøve nye måter å gjøre ting på. Dette innebærer også at man tar risiko og tester ut elementer som ikke nødvendigvis fungerer, men det må til for at utvikling skal skje.

2. Gi eksempler på tiltak som kan ha bidratt til de vurderingene dere er mest fornøyd med, og mulige tiltak som kan løfte vurderingene dere er minst fornøyd med.

– De gode tilbakemeldingene er nok et resultat av at studentene ved NTNUs Entreprenørskole er med og skaper et praksisfellesskap som selvsagt inkluderer oss som fagmiljø, de studentene som er der, men ikke minst en meget sterk kobling til alumnistudenter. Vi som fagmiljø bidrar med faglige rammer som gir stort rom for samskapning av resultater. Vi vil også framheve betydningen av dedikerte læringsarealer hvor samspill og læring mellom studenter på tvers av årskull faktisk kan skje. Dette har blitt en læringsarena med en sterk delingskultur, hvor kunnskap deles og utvikles. Samtidig er det viktig å si at vi kan bli mye bedre på absolutt alt vi gjør, og det er viktig å aldri si seg ”ferdig” med utvikling.

3. På hvilken måte er masterprogrammet tilrettelagt for å bidra til samfunnets behov?

Et sentralt element i den pedagogiske modellen til masterstudiet er at studentene skal prøve å starte bedrift. Dette betyr at vi fra dag 1 beveger oss ut i praksisfeltet. Vi har et samfunn i stadig raskere endring og framtidas studenter må tåle å stå i endring, og leve med og håndtere usikkerhet. Studentene utvikler entreprenørielle ferdigheter og tenkesett som blir stadig mer verdsatt både i privat næringsliv og offentlig sektor. Våre studenter blir sånn sett ”endringsagenter”, enten ved å endre det bestående innenfra, eller gjennom å starte nye bedrifter som utfordrer det bestående.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret fra NOKUT. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av ni indekser og et spørsmål om overordnet tilfredshet (helhetsvurdering). Disse indeksene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, tilknytning til yrkeslivet, undervisning, forventninger, organisering, vurderingsformer og tilbakemeldinger. Alle indeksene er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med mindre enn ti respondenter i undersøkelsen for 2018, er ikke inkludert i rangeringen.