Studentrangering av masterprogram

SJEKK DIN FAGGRUPPE I NEDTREKKSMENYEN:

Mastervinneren i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag

Publisert: 21.03.2018 | Tekst: Øystein Krogsrud | Grafikk: Kartlagt.no

Her er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram for elektrofag, mekaniske fag og maskinfag: Elektronisk systemdesign og innovasjon, NTNU, 5-årig masterprogram

Førsteårsstudenter Kevin Vindig, Erling Solberg og Sovia Godø viser fram tidlige prototyper på roboter utviklet for Adresseavisen 2016. Innovasjonsprosjektet fullføres våren 2018, når de går 2. årskurs. Foto: Adresseavisen.

Professor Lars Lundheim ved Institutt for elektroniske system, NTNU: Derfor er vi best:

1. Hva tror dere har bidratt mest til studentenes positive rangering?

– Studentene får gjennom Ingeniørstigen en langt mer praktisk tilnærming til pensum enn tradisjonell læring. Ingeniørstigen består av totalt fire studiespesifikke emner fordelt over to år. I tillegg til å utnytte omvendt auditorium, skal studentene ved hjelp av sitt eget bærbare laboratorieutstyr anvende teori til å løse flere små designprosjekt. Hele tiden er det fokus på forståelse og mestring, der studentene oppfordres til å arbeide kooperativt. Gjennom innovasjonsprosjektet skal studentene løse en reell problemstilling for en ekstern partner fra næringsliv, organisasjoner eller offentlig forvaltning. Dette begynner allerede første semester med en prototype, og prosjektet videreføres og avsluttes i løpet av andre årskurs. Hensikten er å gi studentene en opplevelse av fagets relevans, i tillegg til å gi en forsmak på rollen som sivilingeniør og et solid erfaringsgrunnlag videre.

2. Hvilke tiltak planlegger dere for å opprettholde den positive rangeringen?

– Basert på erfaringene fra Ingeniørstigen, iverksettes tiltak for videre utprøving av fremtidige ingeniørroller gjennom 3.-5. årskurs. Videre ønsker instituttet å legge til rette for og støtte et godt studiemiljø, der studentene får en følelse av tilhørighet til studiet på tvers av trinnene.

3. Kan dere nevne noen eksempler på områder hvor uteksaminerte studenter bidrar positivt til samfunnsutviklingen?

– Elektronikk er teknologien som muliggjør og legger til grunn for stadig nye innovasjoner, eksempelvis moderne medisinsk teknologi, smarttelefoner, kunstig intelligens og tingenes internett. Kandidater fra elsys bidrar på alle nivåer, fra nye fysikalske prinsipper og utviklingen av elektroniske komponenter, til anvendelser innen medisin og romteknologi. Et moderne samfunn trenger denne kompetansen for å fortsette den teknologiske utviklingen og finne stadig nye, innovative løsninger som kommer innbyggerne til gode.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret fra NOKUT. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av Studiebarometerets åtte hovedindikatorer. Disse hovedindikatorene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, yrkesrelevans, undervisning, forventninger, organisering og helhetsvurdering. Alle unntatt helhetsvurdering er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med mindre enn ti respondenter i undersøkelsen er ikke inkludert i rangeringen.

Les også