Studentrangering av masterprogram

SJEKK DIN FAGGRUPPE I NEDTREKKSMENYEN:

Mastervinner bygg- og anleggsfag

Publisert: 27.02.2019 | Tekst: Øystein Krogsrud

Her er vinneren av studentenes kåring av beste masterprogram for bygg- og anleggsfag: Arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), 5-årig masterprogram.

Prisvinnende: Her et eksempel på et prisvinnende masterarbeid for fremragende byutvikling og planlegging.

Instituttleder Erik Fenstad Langdalen. Derfor er vi best:

1. Hvilke av studentenes vurderinger er dere mest og minst fornøyd med?

Fornøyd: Instituttleder Erik Fenstad Langdalen ved Institutt for form, teori og historie ved AHO.

– Vi er veldig fornøyd med at studentene opplever undervisningen som engasjerende, faglig stimulerende og utfordrende. Dette er jo faktorer som borger for høy faglig kvalitet. Vi har noen utfordringer knyttet til læringsmiljøet, noe som forhåpentligvis har bedret seg etter at vi utvidet arealene våre. Vi må åpenbart jobbe med studentenes opplevelse av medvirkning, noe vi har brukt en del tid på det siste året.

2. Gi eksempler på tiltak som kan ha bidratt til de vurderingene dere er mest fornøyd med, og mulige tiltak som kan løfte vurderingene dere er minst fornøyd med.

– I 2017 opprettet vi programutvalg for alle studieprogrammer, noe som har bidratt til et mer systematisk arbeid med studiekvalitet. I 2018 opprettet vi en tillitsvalgtordning og har samtidig engasjert flere studentrepresentanter i råd og utvalg. Forhåpentligvis vil dette bidra til bedre dialog rundt studieprogrammene.

3. På hvilken måte er masterprogrammet tilrettelagt for å bidra til samfunnets behov?

Prisvinnende: Her et eksempel på et arbeid av en masterstudent som inngikk i en pris for fremragende bruk av datagrafikk.

– En av de viktigste faktorene er at mange av våre ansatte er deltidsansatte og bringer sin arkitektpraksis inn i undervisningen. Vi har ellers tett kontakt med arbeidslivet gjennom konkrete og virkelighetsnære masterkurs, gjennom samarbeidsavtaler med bransjeaktører og gjennom forskningsprosjekter.

Dette er undersøkelsen fra Studiebarometeret
Studiebarometeret.no er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Data i studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, Studiebarometeret fra NOKUT. Undersøkelsen foretas årlig blant 2. års og 5. års studenter.

Tekna Magasinet har foretatt en rangering av alle masterprogrammer innen de syv store faggruppene i kategorien Naturvitenskapelige og tekniske fag (inkludert ingeniørfag). Faggruppene Matematikk og statistikk og Fabrikasjon og utvinning er utelatt på grunn av få masterprogrammer.

Rangeringen i faggruppene er foretatt ved å beregne et gjennomsnitt av ni indekser og et spørsmål om overordnet tilfredshet (helhetsvurdering). Disse indeksene er læringsmiljø, medvirkning, inspirasjon, tilknytning til yrkeslivet, undervisning, forventninger, organisering, vurderingsformer og tilbakemeldinger. Alle indeksene er beregnet på grunnlag av flere underliggende og mer detaljerte spørsmål.

Antall respondenter er lagt til grunn der det ellers er likt for både gjennomsnitt og helhetsvurdering. Masterprogrammer med mindre enn ti respondenter i undersøkelsen for 2018, er ikke inkludert i rangeringen.