Mange søkere – få kvalifiserte

Publisert: 05.05.2017 | Tekst: Anne Grete Nordal

Små kommuner som Eigersund kommune merker godt at det er et vanskelig arbeidsmarked i petroleumsrelatert virksomhet på Sørvest-landet. De får mange søkere til jobber, men få med riktige kvalifikasjoner.

Større interesse: Eigersund kommune får stadig flere søkere med erfaring fra offshorebransjen til kommunaltekniske jobber. (Illustrasjonsfoto Shutterstock)

Vann- og avløpssjef Annbjørg Elve Skofteland i Eigersund kommune forteller at stillingen som Tekna-medlemmet Anna Nærland skal begynne i, ble utlyst tre ganger.

– Vi hadde mange søkere med ulike utdanningsbakgrunner som elektro og maskin – mange hadde mistet jobben i petroleumssektoren. Vi ansetter ikke hvem som helst, sier hun. Det nytter ikke å komme direkte fra petroleumsjobber og gå rett inn i en jobb i teknisk avdeling i en liten kommune. Her må folk være selvdrevne fra første stund, og i dette tilfellet kunne vann- og avløpsfaget. Vi har ikke kapasitet til å lære opp folk som ikke har noe vann- og avløpskompetanse fra før.

– Du må både kunne prosjektere i kommunaltekniske fag, drive saksbehandling, bruke de nyeste dataverktøyene, og kunne løse praktiske problemer på sparket ute i felten der anleggsarbeidere og rørleggere er avhengig av riktige vurderinger. Da Anna Nærland hadde den samme byggetekniske grunnutdanningen som vanlige VA-ingeniører, og videreutdanningen i vann- og avløp ved Universitetet i Stavanger ble det avgjørende for at hun fikk jobben, opplyser vann- og avløpssjef Skofteland.

Les også: Nektet dagpenger ved omskolering

Forgubbing
Skofteland har inntrykk av at det skjer en viss «forgubbing» i mange kommuner.
– Mange ingeniører går snart av med pensjon, og det er allerede mangel på fagfolk, spesielt innen vann- og avløpsteknikk. Innen dette fagfeltet blir det aldri slutt på oppgavene. Her ligger det store oppgaver fremover over hele landet. Kravene øker stadig når det gjelder vannkvalitet og rensing av avløp.
– Vi ansetter gjerne nyutdannede med VA-utdanning. Å jobbe i små kommuner er kjekt og variert, og kan absolutt anbefales sier Vann- og avløpssjef Annbjørg Elve Skofteland.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.