Lise Lyngsnes Randeberg
gjenvalgt som Tekna-president

12.06.2017 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal


Lise Lyngsnes Randeberg går løs på sin tredje periode som president i Tekna. Det er klart etter at de 210 delegatene ved Representantskapsmøtet på Hamar gjennomførte valg til nytt hovedstyre i foreningen 11. juni. Randeberg ble valgt ved akklamasjon i salen.

Disse skal styre Tekna de neste to årene: I Teknas nye hovedstyre sitter Elisabeth Drange, Andreas Christian Engeberg (visepresident), Lise Lyngsnes Randeberg (president), Camilla Bjørn, Bjørn Olav Bakka og Marte Øvrum, dessuten Ingvild Johanne Haug (ny) som ikke var tilstede da bildet ble tatt under foreningens representantskapsmøte på Hamar 11. juni.

Gjenvalgt: Lise Lyngnes Randeberg ble klappet inn som ny president i Tekna på foreningens representantskapsmøte på Hamar 11. juni.

Randeberg er professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU i Trondheim. Hun ble første gang valgt til Tekna-president i 2013.

– Jeg gleder meg til å fortsette det viktige arbeidet vi er i gang med i Tekna. Vi har et samfunnsansvar som vi skal forvalte på en ansvarlig måte, og våre medlemmer skal være med å utvikle de teknologiske løsningene innen viktige områder som helse, klima, samferdsel og energi. Vi skal også kjempe for medlemmenes rettigheter i arbeidslivet, og vi skal være stemmen for ansvarlig bruk av teknologi i samfunnet, sier hun.

De 210 delegatene vedtok følgende uttalelse som oppsummerte møtet: «Tekna skal være kjent for å sette agenda i sentrale arbeidslivsspørsmål og i samfunnsdebatten. Tekna har et samfunnsansvar. Det må vi ta på alvor. Tekna skal bruke tyngden til 72 000 medlemmer til å sette politisk dagsorden.»
Andreas Christian Engeberg fra Bergen ble valgt til visepresident. Øvrige medlemmer av Hovedstyret er Elisabeth Drange, Camilla Bjørn, Bjørn Olav Bakka, Marte Øvrum og Ingvild Johanne Haug (ny).

– Jeg gleder meg til å fortsette det viktige arbeidet vi er i gang med i Tekna. Vi har et samfunnsansvar som vi skal forvalte på en ansvarlig måte, og våre medlemmer skal være med å utvikle de teknologiske løsningene innen viktige områder som helse, klima, samferdsel og energi.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

dsc_6044

De beste masterprogrammene

Usikker før søknadsfristen til høyere utdanning 15. april? Tekna Magasinet har rangert studiekvalitet og karakterfordeling for mer enn 80 masterprogram i Naturvitenskapelige og tekniske fag.

liten

Helse er Norges nye vekstnæring

Nye tall fra Menon Economics viser sterk vekst i den norske helseindustrien. Tekna-president og helsegründer Lise Lyngsnes Randeberg håper en ny leddgiktskanner skal bidra til videre vekst.

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.