Lerchendalkonferansen 2018

Lerchendalkonferansen: 40 år med politisk verksted

07.02.2018 | Tekst: Haakon Bruusgaard

Hvordan kan vi skape produktivitet og vekst når teknologiske endringer tvinger seg fram? Dette var temaet da Lerchendalkonferansen ble arrangert for 40. gang, og både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre deltok i debatten.

Statsminister Erna Solberg holdt åpningsinnlegget på Lerchendalkonferansen som i år samlet 200 sentrale beslutningstakere. Foto: Even Langmo

Les også: Slik får vi fart på Norge

200 sentrale beslutningstakere fra næringsliv, organisasjonsliv, politikk og akademia hadde tatt veien til Trondheim 6.-7.februar for å diskutere hvordan Norge kan lykkes i den digitale tidsalderen. Siden 1978 har Lerchendalkonferansen blitt arrangert, og det er Tekna, SINTEF, NTNU og Forskningsrådet som er vertskap.

Statsminister Erna Solberg holdt åpningsinnlegget på konferansen. Hun understreket at vi står foran store muligheter, men også store utfordringer i Norge.

– Vi skal bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Vi trenger flere ben å stå på fremover, og det er mange hensyn vi må ta i fremtidens samfunn. Klima, et inkluderende arbeidsliv og integreringsløft er områder vi må vektlegge når vi skal posisjonere oss. Flere må forvente å jobbe, og vi må jobbe lenger. Produktiviteten må opp i knallhard internasjonal konkurranse. Skal vi klare dette er samarbeid mellom forskning og næringsliv sentralt, påpekte statsministeren.

Wolfgang Burtscher, visegeneraldirektør for EU-kommisjonens satsing på innovasjon og forskning, understreket også behovet for satsing på forskning dersom man skal lykkes.

– Endringene skjer lynraskt. De største selskapene i verden fantes ikke for et par tiår siden. Aldri har endring og innovasjon skjedd raskere enn i dag, og farten kommer til å økes, hevdet han.

Endringene skjer lynraskt. De største selskapene i verden fantes ikke for et par tiår siden. Aldri har endring og innovasjon skjedd raskere enn i dag, og farten kommer til å økes

IKT og sikkerhet

Også arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre hadde tatt veien til Trondheim for å diskutere hvordan ny teknologi utfordrer tradisjonelle måter å drive forretninger på, og hvordan nye sikkerhetsutfordringer må løses.

– Ledere og teknologer har vært for langt unna hverandre. Ledere må forstå at teknologisk kompetanse er nødvendig, samarbeidet mellom teknologer og ledere må bli tettere, og den teknologiske kunnskapen må opp på et høyere nivå. Vi må bygge kompetanse og utdanne flere. Dette er et nasjonalt ansvar som vi ikke kan «outsource», hevdet han.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg var opptatt av digitaliseringen og behovet for å sette inn strakstiltak for sikkerhet.

– Lager man nye systemer, må sikkerhet integreres fra starten av. Vi må satse på utdanning, og vi må få opp antall studieplasser på IKT. Dette er strakstiltak som tar minimum fem år – like lang tid det tar å ta en mastergrad, hevdet hun.

Randeberg påpekte også behovet for et bedre lovverk knyttet til IKT og sikkerhet.

– Vi trenger et styrket lovverk. Både kontrollmyndigheter og bedrifter sliter med å forstå dagens sikkerhetslov. Dessverre ser det ut til at lite vil skje i Stortingets behandling av ny sikkerhetslov når en leser innstillingen til ny sikkerhetslov fra Utenriks -og forsvarskomiteen.

Fakta:
Lerchendalkonferansen ble arrangert første gang i 1978, og det er Tekna, SINTEF, NTNU og Forskningsrådet som er vertskap. Lerchendalkonferansen har vokst fram til å bli en av de store arenaene og læringsplassene for å fronte betydningen av kunnskap, forskning og innovasjon for økonomi og samfunnsutvikling,

Les også