Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse:

Ledighet for nyutdannede halvert på ett år

15.02.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal

Mens ledigheten blant nyutdannede Tekna-medlemmer var på 16,4 prosent per 1. november i 2016, sank den til 8,7 prosent på samme tid i 2017. Det viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse blant nyutdannede et halvt år etter endt studium. Igjen er det fagretningene Bygg og anlegg, og IKT som kan kalles vinnerne. Per 1. november var henholdsvis 95 og 93 prosent av kandidatene herfra i fast jobb.

Grønne byggfag: Trine Svendsen Tindeland tok master i byggfag ved NMBU, og hadde jobben som energirådgiver i Entro AS i boks før hun var ferdig med studiene.

Les også:
Får jobb i olja igjen
Slik søker du din første faste jobb
Håper flere tar doktorgrad

Ifølge Teknas arbeidsmarkedsundersøkelser blant nyutdannede, var 88,5 prosent i inntektsgivende arbeid per 1. november, og 8,7 prosent var arbeidsledige. Av de arbeidsledige har 3 prosent svart at de er arbeidssøkende eller studerer videre. Gikk du ut fra fagretningen Bygg og anlegg, eller fra IKT våren 2017, er du blant de som hadde størst sjanse til å få deg en fast jobb, viser undersøkelsen. Vanskeligst har det vært for studenter fra Geofag. Der var 30 prosent fortsatt ikke i fast jobb per 1. november. Det er likevel en liten bedring fra i fjor da tallet var 39 prosent. Totalt for alle fagretninger hadde 70 prosent, fått jobb før de var ferdig med studiene.

Jobb etter 60 søknader

Trine Svendsen Tindeland (26) var ferdig med sin masterutdanning innen Bygg fra NMBU sist vår, og er blant de 70 prosent totalt for alle fagretninger som hadde jobb før de var ferdig med studiene.
Hun beskriver jobbsøkerprosessen som alt annet enn lett. – Jeg var forberedt på at det kunne bli vanskelig å få den første faste jobben. Derfor startet jeg veldig tidlig, og søkte den første jobben allerede i november 2016. Det tror jeg var smart. I mars/april hadde jeg jobb. Da hadde jeg søkt 50-60 jobber. Tre av søknadene resulterte i jobbintervju. To av dem i jobbtilbud.

NMBU mot NTNU

Ifølge Svendsen Tindeland virker det som at enkelte selskaper ikke i like stor grad anerkjenner NMBU-bakgrunn like høyt som NTNU-bakgrunn, selv ved samme fagvalg. – Men jeg har også opplevd det motsatte, sier hun. Det er ikke uten grunn av NMBU markedsfører seg som det grønne universitet. Miljø er implementert i alle fag. Inntrykket mitt er at blant noen bedrifter blir fokuset på miljø vurdert positivt. Som hos min arbeidsgiver Entro AS der mange har utdanningsbakgrunn fra NMBU.

Bygg for å redde verden

Svendsen Tindeland fikk jobb som energirådgiver i Entro AS. – Jeg valgte å studere byggfag for «å redde verden», og nå gjør jeg det litt hver dag i jobben. Bygg står for 40 prosent av energibruken i samfunnet. Jeg gir råd til både offentlige og private byggherrer om hvordan de skal få ned energiforbruket i sine bygg i tråd med de siste energikravene som regjeringen besluttet å innføre i fjor.

Færre jobber via karrieredager

Ifølge Teknas undersøkelse hadde 24 prosent av de nyutdannede med jobb per 1. november, et etablert forhold til en bedrift gjennom sommerjobb eller masteroppgave. 26 prosent hadde funnet jobben gjennom annonser på internett og 17 prosent gjennom annonser på selskapenes egne nettsider.
Det er bare 5 prosent som svarer at de har fått seg jobb gjennom bedriftsmøte/informasjonsmøte/karrieredager. Det er over 10 prosentpoeng færre enn på samme tid for 10 år siden.

De siste 10 årene fikk stadig færre seg jobb gjennom bedriftsmøte/informasjonsmøte/karrieredager, mens stadig flere har fått seg jobb gjennom stillinger annonsert på internett og på bedriftens egen nettsiden.

– Jeg hadde ikke noe etablert forhold til noen bedrift, og butikkjobben ved siden av studiene og i sommerferier, kan ikke kalles relevant praksis. Masteroppgaven «Utforming av akustisk panel i tre», gjorde jeg for et sagbruk – uten jobbmuligheter senere, forteller Svendsen Tindeland.
Hun ble tipset om jobben i Entro AS fra en venninne som hadde jobbet på Bergenskontoret til bedriften i et par år. Det er hun veldig glad for. – Det føles så godt å jobbe i en liten bedrift som dette som gir meg rom for utvikling allerede nå. Her får jeg mange varierte oppgaver, og det er lav terskel for å spørre sjefen om noe.

Det føles så godt å jobbe i en liten bedrift som dette som gir meg rom for utvikling allerede nå. Her får jeg mange varierte oppgaver, og det er lav terskel for å spørre sjefen om noe.

Sjekket Teknas lønnsanbefaling

I tillegg til den faglige bakgrunnen, tror Svendsen Tindeland at hun har hatt god nytte av verv som tillitsvalgt i organisasjoner og frivillig arbeid under studier. I tillegg til å være studentkontakt i Tekna, var hun aktiv i UKA på Ås. – Å ha ansvar for 26 barer med 150 ansatte lærte meg mye om ansvar og ledelse.

Trine Svendsen Tindeland brukte medlemstilbudet i Tekna aktivt under jobbsøkerprosessen. – Det beste jobbsøkerkurset jeg noen gang har deltatt på, var et Sverre Haugen holdt som del av Jobbsøkerkoden til Tekna. Det håper jeg Tekna fortsatt tilbyr – anbefales sterkt. Hun forteller at hun også sendte CV til gjennomsyn. Det samme gjaldt jobbkontrakten da hun fikk jobbtilbudet fra Entro AS. Dessuten sjekket hun at lønna var i samsvar med Teknas nybegynneranbefaling.

Trine synes det er merkelig at mange selskaper ikke sendte svar på at de hadde mottatt jobbsøknaden. Dette gjaldt både store og mindre selskaper. – Selv et par fylkeskommuner der hun søkte på trainee-stillinger, hørte jeg aldri noe fra, sier hun.

Ikke mist motet

Trines råd til andre i jobbsøkerprosesser er å være tålmodig. Hun vet om mange medstudenter som holdt på i flere måneder utover høsten før de fikk fast jobb. – Jeg husker godt hva en venn sa for noen år siden – at du kommer til å søke hundre jobber, men den ene du får, kommer til være den riktige.
– Det er lett å miste motet når du får de 10-20 første avslagene. Mitt beste råd er å tenke at det kommer noe som er riktig for deg.

Slik har andel nyutdannede innen ulike fagretninger i jobb et halvt år etter studiene, utviklet seg fra 2010 til 2017. Som i fjor er det størst andel nyutdannede innen Bygg og anlegg, og IKT som var i inntektsgivende arbeid. Også Planfag ligger godt an, men her er antallet svar i undersøkelsen lavt. Vanskeligst har det vært for de med fagretning Geofag.

Les også