Lanserte 2019 som de tillitsvalgtes år

10.01.2019 | Tekst og foto: Anne Grete Nordal

Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg åpnet årsmøtene for de tillitsvalgte i Tekna-sektorene Stat, Kommune og Privat, den 10. januar med å lansere det kommende året som de tillitsvalgtes år i Tekna.

Lokale superhelter: – Tekna-medlemmene skal føle av vi representerer dem på en god måte. Derfor er det gledelig at Tekna i 2019 skal satse enda mer på å motivere og kurse tillitsvalgte og utvikle enda bedre verktøy for at vi kan gjøre en god innsats for medlemmene, sier tillitsvalgte Maria Jenssen i Havforskningsinstituttet (Tekna Stat) og Lars Olav Grøvik i Equior ASA (Tekna Privat).

– I 2019 skal det bli artigere, enklere og mer givende å være tillitsvalgt i Tekna, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg til de vel 260 tillitsvalgte som deltok på årsmøtene i de ulike sektorene i Tekna på Clarion Hotel på Gardermoen 10. og 11. januar. Hun opplyste at hovedstyret i foreningen i desember vedtok at 2019 skal være tillitsvalgtes år som et av fire satsninger i Teknas handlingsplan for det kommende året.
Tekna har nær 4000 tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingssiden og for studentene. Det overordnede målet er å bygge stolthet for den enkelte tillitsvalgte, og fremme viktigheten av den jobben de tillitsvalgte gjør, ved enda mer kursing og ved å utstyre de tillitsvalgte med enda bedre «verktøykasse».

– Vi skal ha gullstandard på våre tillitsvalgte. Dere skal fremstå som de lokale superheltene vi trenger ved nedbemanninger og andre krevende utfordringer, sa Lyngnes Randeberg.

Budskapet fra Tekna-presidenten ble tatt god imot i salen, blant annet av de tillitsvalgte Maria Jenssen i Havforskningsinstituttet (Tekna Stat) og Lars Olav Grøvik i Equior ASA (Tekna Privat).

– Som tillitsvalgte er vi nærmest medlemmene. Styrken til Tekna er medlemmene, og vi tillitsvalgte er et viktig bindeledd i organisasjonen og ut mot samfunnet. Foreningen kan mene så mye den vil politisk, men uten de 76000 medlemmene har vi ingen tyngde i samfunnet. Vi er der for medlemmene og representerer dem. Uten tillitsvalgte hadde ikke medlemmene fremstått med den tyngden som skal til for å få gjennomslag for de sakene foreningen brenner for. Derfor er vi veldig glade for at det skal satses enda mer på å «bygge opp» de tillitsvalgte i 2019, sier Maria Jenssen og Lars Olav Grøvik.

Les også