Kvinnelige IKT-ledere på lønnstoppen

8.02.2019 | Tekst: Øystein Krogsrud

Kvinnelige IKT- og industriledere er nå de to eneste Tekna-yrkene hvor kvinner tjener mer enn menn, ifølge ny lønnsstatistikk for 2018 fra SSB. Kvinnelige IKT-ledere er nye på kvinnetoppen for 2018, mens kvinnelige logistikkledere og landmålere/kartografer har falt ut av kvinnetoppen.

Overrasket. Heidi Arnesen Austlid er overrasket over at kvinnelige IKT-ledere tjente mer enn menn i 2018.

Det er kun 12 prosent heltidsansatte kvinner i yrkesgruppen «Ledere av IKT-enheter», fordelt på 3787 menn og 500 kvinner. Median månedslønn ligger på rundt 71 000 kroner for både kvinnelige og mannlige IKT-ledere, med et ørlite forsprang for kvinner.

–  Det er både gledelig og litt overraskende at kvinnelige IKT-ledere tjente mer enn menn i 2018. Forskjellen er dog så liten at for alle praktiske formål tjener kvinnelige og mannlige IKT-ledere omtrent det samme. Forhåpentligvis kan relativt høy lønn for kvinnelige IKT-ledere bidra til å øke kvinneandelen i årene fremover. Generelt er det skuffende at lønnsforskjellene er så store mellom kvinner og menn i Norge, sier administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge.

Se artikkel om hvilke Tekna-yrker hvor kvinner tjente mer enn menn i 2017.

Median månedslønn for kvinnelige IKT-ledere økte med 5,4 prosent i 2018, mot 3,9 prosent for menn. Blant Tekna-yrker var det kun kvinnelige sivilingeniører i petroleumsteknologi som hadde like høy median lønnsvekst som kvinnelige IKT-ledere i 2018. Mannlige ledere innen akvakultur hadde enda høyere median lønnsvekst med 5,6 prosent. Aller størst lønnsforskjell mellom kvinner og menn var det i 2018 for sivilingeniører innen kjemi. Gapet ble heldigvis litt mindre i 2018 enn i 2017.

Kvinnetoppen i kommunal sektor

I kommunal sektor isolert tjente også kvinnelige ledere av bygge- og anleggsvirksomhet og landmålere/kartografer mer enn menn i 2018.

Den kjønnsdelte statistikken for lønn er basert på SSB-tall for median månedslønn for alle heltidsansatte i de respektive yrkesgruppene for 2018. SSB publiserte i fjor en større artikkel om de generelle lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Usikker på årsaken

Austlid i IKT-Norge synes det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor det er likelønn mellom kvinner og menn for IKT-ledere, og ikke i andre IKT-yrker.

– Den mest nærliggende forklaringen er at det er få kvinnelige IKT-ledere å velge mellom, og at lønningene derfor presses opp, men dette gjelder også for andre IKT-yrker. Kanskje IKT-bransjen i større grad styrer kvinner mot lederstillinger fordi det er en oppfattelse om at kvinner er flinke til å jobbe med mennesker, mens preferansen for kvinner ikke er like sterk innen mer hardcore utviklingsarbeid. Vi trenger mangfold, og kvinner, på alle nivå. Uansett er vi glade for at andelen kvinnelige søkere til IT-studier aldri har vært høyere enn i fjor.