Kriger seg til helsetoppen

Publisert: 17.02.2017 | Tekst: Øystein Krogsrud | Foto: Mikkel Moe

Spillselskapet Attensi skal kurere krigsveteraner for posttraumatisk stresslidelse ved å eksponere dem for krig via VR-briller. Helse IKT har hatt den sterkeste veksten blant undergruppene i helseindustrien siden 2005.

På bildet blir Tekna Magasinets redaktør eksponert for krig via VR-briller (virtual reality). Hun syntes ikke det var veldig skummelt, men så er hun heller ikke en krigsveteran.

– For de som lider av posttraumatisk stresslidelse etter krigserfaring kan en lyd fra en krigssituasjon være nok til at de bryter sammen. Da vil krigseksponeringen via VR-briller umiddelbart fryse, og hjelpe brukeren tilbake til en tilstand av ro og trygghet, eksempelvis ved å lede opplevelsen over i en rolig strandscene. Vi jobber med å kombinere den simuleringsbaserte opplæringen med sensorteknologi slik at eksponeringen automatisk tilpasses brukerens reaksjonsmønster, sier daglig leder Anne Lise Waal i Attensi. Løsningen utvikles sammen med Sykehuset Østfold.

Tidligere jobbet Waal for spillselskapet Funcom.

– Flere av oss i Attensi har bakgrunn fra spillselskapet Funcom. I Attensi bruker vi spillteknologi til å endre atferd innen blant annet helse. Det er eksempelvis mer kostnadseffektivt og virkelighetsnært å bli eksponert for krig gjennom VR-briller enn ved å leie inn skuespillere.

Vokser: Tekna-medlem Anne Lise Waal leder Attensi som stadig vokser – fra fem i 2012 til nesten 40 ansatte i dag.

Attensi har hatt kraftig vekst de siste årene, på linje med helse IKT generelt. Selskapet hadde en omsetning på 18 millioner kroner i 2015, opp fra fire millioner i 2012. Attensi holder til i Forskningsparken i Oslo og er medlem i clusteret Oslo Medtech.

– Vår strategi er å bygge en teknologiplattform for simuleringsbasert opplæring. Vi har gått fra fem ansatte for fire år siden til nær 40 i dag. Nå har vi fått både økonomisjef og kaffemaskin og da er vi ikke lenger sikre på om vi definerer oss selv som et oppstartsselskap. Innen helse utvikler vi spillverktøy som skal bidra til mestring av ulike psykiske lidelser, blant annet gjennom forskningsrådets fyrtårnprosjekt INTROMAT. Vi leverer også løsninger som skal effektivisere arbeidsprosessene for ansatte på sykehus.

Erik W. Jakobsen

Erik W. Jakobsen i analyseselskapet Menon forventer at Helse IKT vil få den sterkeste veksten innen helseindustrien også i årene som kommer.

– Helse IKT har hatt størst vekst innen helseindustrien med en gjennomsnittlig årlig vekst på ni prosent fra 2004 til 2014. Det viser vår rapport ”Verdiskaping i helsenæringen”. Her vil vi få en voldsom utvikling også i årene som kommer. Helse IKT rommer mange typer bedrifter fra spesialiserte IT-konsulenter og programvareselskaper til IT-relaterte selskaper som jobber med bedre diagnostikk og behandling. Helse IKT er en nøkkel for å få ned presset på behandling.

Jakobsen påpeker at Attensi er et eksempel på et selskap som har kompetent kapital i ryggen.

– Med Odd Petter Skarheim og Venture Engine som stor eier har Attensi kompetent kapital i ryggen. Skarheim har betydelig erfaring fra oppstartvirksomhet. Større tilgang på kompetent kapital har bidratt til oppturen i helseindustrien, men det er enda behov for flere kompetente investorer.

Tidligere utgaver av Tekna Magasinet

tara_skip

Omstillingsevne ga drømmejobb

Tara Jahangiry (25) fulgte familiens omstillingsevne da bunnen falt ut av arbeidsmarkedet. Hun begynte å tenke nytt og omskolerte seg fra skipsdesign til prestasjonsanalyse.

tekna_kommune

Teknas lønnsstatistikk 2016

Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner. Privat sektor er ikke overraskende den største taperen.

nyhetsbrev_2

Utenlandske selskaper vinner gigantstore anleggskontrakter i Norge

De gode nyhetene er at de er avhengig av å ansette nordmenn.
Vi gir deg tipsene som kan gi jobb!