Konstituert som
toppsjef i Tekna

24.09.2018 | Tekst: Anne Grete Nordal

Teknas hovedstyre har konstituert Line Henriette Holten (46) som generalsekretær i Tekna inntil ny tiltrer.

Line Henriette Holten er konstituert som generalsekretær i Tekna samtidig som hun fortsetter som direktør for samfunnpolitikk.

– Våre 75 500 høyt utdannede medlemmer møter et stadig endrende arbeidsliv. Jeg skal gjøre mitt beste for at Tekna blir en konstruktiv pådriver i den spennende og omveltende tiden vi har foran oss, hvor ny teknologi er gjennomgripende i alle deler av samfunnet, sier Line Henriette Holten.

Som konstituert generalsekretær blir Holten øverste administrative leder for de cirka 130 ansatte i generalsekretariatet, og vil jobbe tett med hovedstyret og president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.
– Jeg er veldig glad for at hun har takket ja til denne krevende oppgaven samtidig som hun fortsetter som direktør for samfunnspolitikk, sier Lyngsnes Randeberg.

Holten startet som samfunnspolitisk direktør i Tekna 2. januar 2018. Hun har hatt en solid politisk karriere og representerte Østfold på Stortinget mellom 2005-2017, og har vært medlem av Energi- og miljøkomiteen, Helsekomiteen og Næringskomiteen. I tillegg var hun Stortingets femte visepresident i seks år. Hun har vært parlamentarisk nestleder i KrFs stortingsgruppe fra 2011 til 2013, og en periode i 2014.
Line Henriette Holten etterfølger Ivar Horneland Kristensen som har vært Teknas generalsekretær siden 2012, og som fra oktober blir administrerende direktør i Virke.

Les også